Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

รับแปลภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเวียดนาม

รับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม รับแปลเอกสารยื่นทำวีซ่า แปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองคำแปล รับแปลภาษาเวียดนาม เอกสารสมรสเป็นภาษาเวียดนาม แปลเอกสารการศึกษา เรียนต่อ เช่น แปลใบเกรด แปลทรานสคริป แปลใบประกาศนียบัตร ฯ รับแปลคู่มือพนักงาน คู่มือการทำงานโรงงาน รับแปลจดหมาย รับแปลโบรชัวร์ แปลข้อความประชาสัมพันธ์เป็นภาษาเวียดนาม รับแปลเมนูอาหาร รับแปลเว็บไซต์ ภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม แปลโดยเจ้าของภาษาชาวเวียดนาม และนักแปลไทยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาเวียดนามกว่า 15 ปี

บริษัทฯให้บริการ รับแปลภาษาเวียดนาม โดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวเวียดนามโดยตรง มีประสบการณ์และชำนาญในการแปลเอกสารวีซ่า เอกสารราชการต่างๆ ทั้งจากภาษาเวียดนามเป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม โดยให้ความสำคัญในเรื่อง คำแปลต้องมีความถูกต้อง การจัดส่งงานให้ลูกค้าที่ตรงตามกำหนดนัด และลูกค้าได้รับงานแปลที่มีคุณภาพดี โดยมีราคาที่สมเหตุสมผล

วุ้นแปลภาษา.com

ติดต่อใช้บริการแปลภาษาเวียดนามได้ทาง

Email: [email protected]

Line Id: woonpasa

ราคาค่าบริการแปลภาษาเวียดนาม

 • แปลเอกสารราชการ ภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนามเริ่มต้น 600 บาท

  แปลเอกสารสมรสกับชาวเวียดนาม แปลเอกสารวีซ่า แปลเอกสาร BOI แปลเอกสารราชการ ทุกประเภท

 • แปลสมุดพก ใบรับรองผลการเรียนเริ่มต้น 500 บาท

  แปลภาษาเวียดนาม เอกสารเพื่อการศึกษา เรียนต่อ แปลใบเกรด แปลทรานสคริป

 • แปลโบรชัวร์ แปลข้อความประชาสัมพันธ์สินค้าเริ่มต้น 500 บาท

  แปลจากภาษาไทยเป็นเวียดนาม โดยนักแปลชาวเวียดนาม เน้นรูปแบบภาษาที่สวยงามเพื่อใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์

 • แปลคู่มือ แปลแบบสอบถามเริ่มต้น ราคา 600 บาท

  แปลคู่มือต่างๆ จากภาษาไทยเป็นเวียดนาม แปลคู่มือโรงงาน แปลคู่มือเครื่องจักร แปลแบบสอบถามเวียดนาม

Q จะทราบค่าแปลภาษาเวียดนามได้อย่างไร?

A: ลูกค้าถ่ายรูป แสกน หรือส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดที่ต้องการแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการแปล (ภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม/ภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย) ส่งมาทาง email: [email protected] หรือทางไลน์ ID: woonpasa เมื่อได้รับไฟล์งานจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาค่าแปลและกำหนดเวลาที่ใช้แปลเอกสาร ให้ทราบภายใน 30 นาที (อาจจะนานกว่านั้น กรณีเอกสารมีเนื้อหาหลายหน้า)

Q ถ้ายังไม่มีเอกสาร จะขอทราบราคาได้ไหม?

A: ถ้าลูกค้ายังไม่มีเอกสาร ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเสนอราคาใดๆ หรือบอกราคาค่าแปลคร่าวๆให้ได้ เนื่องจากว่า เอกสารแต่ละใบนั้น มีปริมาณ เนื้อหา ความยากง่าย การจัดเรียงรูปแบบคำแปล การสร้างฟอร์มตาราง ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหรือความเข้าใจผิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ทางศูนย์แปลจะไม่แจ้งหรือเสนอราคาใดๆ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ส่งไฟล์เอกสารมาประเมินราคา โดยลูกค้าสามารถดูราคาค่าแปลภาษาลาวเบื้องต้นได้ตามด้านบน

 

เอกสารที่ให้บริการรับแปลภาษาเวียดนาม

1.แปลเอกสารขอวีซ่าทุกชนิด เวียดนาม–>ไทย / ไทย–>เวียดนาม รับแปลเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น แปลทะเบียนบ้าน รับแปลพาสปอร์ต  แปลบัตรประชาชน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล แปลหนังสือรับรองบริษัท ฯ แปลจากภาษาเวียดนามเป็นไทย และจากไทยเป็นภาษาเวียดนาม มีการจัดรูปแบบคำแปลให้ตรงตามต้นฉบับ พร้อมการประทับตรารับรองคำแปลจากทางบริษัท

2. แปลเอกสารเพื่อใช้แต่งงานกับคนเวียดนาม แปลเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับคนเวียดนาม ได้แก่ แปลหนังสือรับรองการสมรส แปลใบทะเบียนสมรส แปลใบรับรองโสด แปลพาสปอร์ต แปลบัตรประชาชน แปลทะเบียนบ้าน แปลเอกสารภาษาเวียดนามเป็นไทย พร้อมรับรองจากบริษัท

3. แปลเอกสารด้านการศึกษา ได้แก่ รับแปลสมุดพก แปลใบทรานสคริป แปลหนังสือรับรองการเรียน แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา โดยแปลจากภาษาเวียดนามเป็นไทย และจากไทยเป็นเวียดนาม พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท

4. แปลเอกสารบริษัท ได้แก่ รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลวัตถุประสงค์บริษัท แปลหนังสือรับรองการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แปลใบทะเบียนการค้า จากไทยเป็นเวียดนาม และจากเวียดนามเป็นไทย

5. แปลคู่มือ รับแปลคู่มือจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม แปลคู่มือพนักงาน แปลคู่มือโรงงาน แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

6. แปลจดหมาย  แปลจดหมายจากภาษาเวียดนามเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นเวียดนาม แปลโดยนักแปลชาวเวียดนามที่มีความชำนาญทั้งภาษาไทยและเวียดนามเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นล่ามประจำโรงงานกว่า 15 ปี ใช้ภาษาเวียดนามและไทยเป็นประจำทุกวัน

7. แปลเมนูอาหาร แปลเว็บไซต์ แปลเมนูอาหารหรือแปลเนื้อหาในเว็บไซต์ จากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม เพื่อประชาสัมพันธ์หรือขายสินค้าให้กับชาวเวียดนาม

8. แปลโบรชัวร์ แปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้า แปลจากภาษาไทยเป็นเวียดนาม  แปลโบรชัวร์ด้านการแพทย์ เครื่องสำอาง

คำถามที่พบบ่อย F.A.Q :

วุ้นแปลภาษา.com ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม ให้กับงานแปลหลายประเภท โดยมอบหมายงานแปลให้กับนักแปลเวียดนาม ตามความชำนาญของนักแปลแต่ละท่าน เช่นในงานแปลจดหมาย แปลบทความเพื่อทำโบรชัวร์ แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ จากภาษาไทยเป็นเวียดนามนั้น ก็จะแปลโดยผู้แปลที่เป็นชาวเวียดนาม ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาจากต้นฉบับออกมาเป็นภาษาเวียดนาม ได้มีสำนวนภาษา และมีความถูกต้องมากที่สุด และในส่วนของงานแปลเอกสารวีซ่า เอกสารราชการ BOI ก็จะให้นักแปลที่ชำนาญด้านเอกสารด้านนี้โดยเฉพาะ และจะมีการจัดรูปแบบคำแปล หรือตารางต่างๆ ให้ตรงตามต้นฉบับด้วย

สำหรับเอกสารที่ต้องนำไปใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการ เมื่อแปลเป็นภาษาเวียดนามจากทางบริษัทไปแล้วก็จะมีการประทับตรารับรองในคำแปลของเอกสารให้ทุกฉบับ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องการนำไปยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศด้วย ลูกค้าจะต้องไปขอคัดฉบับภาษาอังกฤษที่สถานทูตเวียดนามมาก่อน ทางบริษัทจึงจะดำเนินการนำเอกสารไปรับรองต่อให้ได้ ทั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการใช้ยื่นรับรองกระทรวงต่างประเทศเพิ่มด้วย

ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ก่อนเริ่มงานแปล และเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการแปลแล้ว ก็สามารถแจ้งการชำระเงินมาทางอีเมล หรือไลน์ ที่ติดต่อ ทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการแปลให้ทันทีหลังจากได้รับเงินโอน

ลูกค้าเพียงถ่ายรูป แสกน หรือส่งไฟล์ word pdf excel เอกสารที่จะแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการแปล (ภาษาเวียดนามเป็นไทย ภาษาไทยเป็นเวียดนาม ฯ) ส่งมาให้เราทางอีเมล [email protected] หรือทางไลน์ไอดี woonpasa ทางเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งราคาค่าแปลเวียดนามให้ทราบโดยเร็ว ลูกค้าสามารถชำระเงินเพื่อเริ่มงานแปลได้ในทันที

สำหรับงานเอกสารภาษาเวียดนาม ที่เป็นเนื้อหา บทความ เช่น แปลข้อความ แปลจดหมาย แปลคู่มือ ฯ จะจัดส่งเป็นไฟล์ word pdf หรือ excel ตามที่ตกลง และในส่วนของงานที่เป็นเอกสารที่ใช้ขอวีซ่า งานแปลเอกสารราชการ หรือเอกสารที่ต้องมีการรับรองคำแปลจากทางบริษัท ก็จะส่งเอกสารฉบับจริงที่มีการประทับตรารับรองคำแปลแล้วให้ทาง EMS กรณีให้จัดส่งไปต่างประเทศ จะเรียกส่งโดย DHL FEDX หรือ EMS ตามตกลง

วุ้นแปลภาษา.com จดทะเบียนในนามบริษัท เค.ไอ.เอ็ม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ให้บริการแปลภาษาเวียดนาม และแปลเอกสารภาษาอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8 ภาษา ผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 และประกอบธุรกิจแปลเอกสารมาแล้วกว่า 15 ปี ไม่เคยมีชื่อเสีย หรือข่าวในเรื่องการโกงค่าแปล หรือเบี้ยวงาน หรือแม้แต่ส่งงานช้า เลยแม้แต่น้อย ลูกค้าสามารถนำชื่อบริษัท หรือชื่อเว็บไซต์ ไป search ผ่านทาง google เพื่อให้มั่นใจได้ และที่สำคัญคือในการจัดสร้างเว็บไซต์ และการทำอันดับเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับในหน้า google ก็มีค่าใช้จ่ายที่มากอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าจะมาโกงค่าแปลเอกสารจากลูกค้าไม่กี่ท่าน ในราคาไม่กี่บาท และยังต้องเสี่ยงมีคดีติดตัวอีก คงไม่คุ้มอย่างแน่นอน

ทางศูนย์แปลวุ้นแปลภาษา มีบริการ รับรองเอกสาร กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ให้ด้วย โดยจะมีค่าบริการในการยื่น รับรองเอกสาร 800 บาท/1ท่าน (โดยราคาค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมของทางกงสุล ฉบับละ 400 บาท) โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ แต่ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องขอคัดเอกสารให้เป็นฉบับภาษาอังกฤษที่สถานทูตเวียดนามมาก่อน จึงจะนำมาใช้ยื่นรับรองเอกสารที่กงสุลได้

ถ้ากรณีที่คำแปลภาษาเวียดนามมีข้อผิดพลาด ทางบริษัทจะรีบแก้ไข พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารให้ใหม่โดยเร็ว แต่หากความผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดจากทางบริษัท เช่น ลูกค้าไม่ได้ให้ชื่อสะกดภาษาเวียดนาม/ภาษาไทย มา หรือลูกค้ามีการแก้ไขต้นฉบับ หรือแก้ไขงานภายหลังที่ตรวจเช็คเสร็จแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง

ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทยังไม่มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูตเวียดนาม จะให้บริการยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เพียงแห่งเดียว

ลูกค้าจะต้องสอบถามไปยังสถานทูตเวียดนาม หรือโทรสอบถามทางอำเภอ/เขต ที่จะไปจดทะเบียนสมรส เพื่อขอทราบเอกสารที่ต้องใช้ เพราะบางครั้งแต่ละอำเภอจะเรียกขอเอกสารต่างกันไป ดังนั้นการสอบถามทางเจ้าหน้าที่โดยตรง จะทำให้ทราบเอกสารที่ต้องใช้ชัดเจนที่สุด 

สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม
83/1 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทร: 0-2251-5836-8/ 0-2251-7202/ 0-2251-3552 แฟ็กซ์: 0-2251-7201
เว็บไซต์:https://vnembassy-bangkok.mofa.gov.vn

รับแปลภาษาเวียดนาม และบริการแปลภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น

แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น

แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารด้านการสมรส เช่น ใบรับรองโสด คร.22 แปลใบสำคัญการสมรส ฯ แปลเอกสารคู่มือโรงงาน คู่มือพนักงาน แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย ฯ แปลจดหมาย แปลบทความ โบรชัวร์ ภาษาไทยเป็นญีปุ่น แปลโดยเจ้าของภาษา

ภาษาเขมร-กัมพูชา

แปลเอกสารภาษาเขมร กัมพูชา

แปลเอกสารภาษาเขมร ภาษากัมพูชา แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวกัมพูชา รับแปลเอกสารราชการ ที่หน่วยงานราชการที่เขมรออกให้ รับแปลสัญญา แปลเงื่อนไขสัญญา จากภาษาเขมรเป็นไทย แปลคู่มือต่างๆ แปลบทความ โบรชัวร์ จากภาษาไทยเป็นกัมพูชา

ภาษาอิตาลี

แปลเอกสารภาษาอิตาลี

รับแปลเอกสารภาษาอิตาลี ให้บริการแปลเฉพาะ เอกสารราชการจากภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี แปลเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรส หรือแจ้งเกิดบุตร พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แปลโดยนักแปลอิตาลี ประสบการณ์กว่า 15 ปี

ภาษาอังกฤษ

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารราชการ ภาษาไทยเป็นอังกฤษ แปลเอกสารขอวีซ่า แปลเว็บไซต์ เมนูอาหาร รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลสัญญา กฎหมาย โดยนักแปลกว่า 20 ท่าน ที่มีความชำนาญในเอกสารแต่ละประเภทโดยเฉพาะ

ภาษาจีน

แปลเอกสารภาษาจีน

แปลเอกสารภาษาจีน แปลเอกสารสมรส จากไทยเป็นภาษาจีน เช่น แปลใบสำคัญการสมรส แปลใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แปลหนังสือรับรองเกิด ฯ แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลคู่มือจากภาษาจีนเป็นไทย โดยล่ามภาษาจีนโรงงาน ประสบการณ์ 20 ปี

แปลเอกสารภาษาเกาหลี

รับแปลเอกสารภาษาเกาหลี แปลเอกสารสมรส จากภาษาเกาหลีเป็นไทย และจากไทยเป็นเกาหลี แปลหนังสือแจ้งเกิดบุตร รับแปลใบรับรองบุตร รับแปลภาษาเกาหลี โดยนักแปลที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศเกาหลีโดยตรง

ภาษาลาว

แปลเอกสารภาษาลาว

แปลเอกสารภาษาลาว รับแปลงานภาษาลาวเป็นไทย และภาษาไทยเป็นลาว รับแปลเอกสารการศึกษา สมุดพก ใบเกรด ใบประกาศนียบัตร เว็บไซต์ จากไทยเป็นลาว แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวลาว เน้นคำแปลถูกต้อง ใช้งานได้จริง

ภาษาเวียดนาม

แปลเอกสารภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเวียดนาม แปลโดยนักแปลชาวเวียดนามที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง รองรับงานแปลเอกสารยื่นทำวีซ่า แปลเอกสารจดทะเบียนสมรส รับแปลพาสปอร์ต รับแปลคู่มือ แปลบทความโฆษณาจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม