Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

รับแปลภาษาเขมร ภาษากัมพูชา

รับแปลเอกสารภาษาเขมร รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองคำแปล รับแปลภาษาเขมร เอกสารสมรสเป็นภาษาเขมร แปลเอกสารการศึกษา เรียนต่อ เช่น แปลใบเกรด แปลทรานสคริป แปลใบประกาศนียบัตร ฯ รับแปลคู่มือพนักงาน คู่มือโรงงาน คู่มือการใช้งานเครื่องจักร รับแปลจดหมาย แปลโบรชัวร์ แปลข้อความประชาสัมพันธ์เป็นภาษาเขมร รับแปลเมนูอาหาร รับแปลเว็บไซต์ ภาษาไทยเป็นภาษาเขมร แปลโดยเจ้าของภาษาชาวเขมร และนักแปลไทยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาเขมรกว่า 15 ปี

เราให้บริการ รับแปลภาษาเขมร โดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวเขมรโดยตรง โดยมีความสามารถในการแปลเอกสารวีซ่า เอกสารราชการต่างๆ ทั้งจากภาษาเขมรเป็นไทย และภาษาไทยเป็นภาษาเขมร โดยให้ความสำคัญกับ: คำแปลต้องมีความถูกต้อง การจัดส่งงานให้ลูกค้าตรงตามกำหนดนัด และลูกค้าได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ โดยโดยที่ราคาสมเหตุสมผล

วุ้นแปลภาษา.com

ติดต่อใช้บริการแปลภาษาเขมรได้ทาง

Email: [email protected]

Line Id: woonpasa

ราคาค่าบริการแปลภาษาเขมร ภาษากัมพูชา

 • แปลเอกสารราชการ ภาษาไทยเป็นภาษาเขมรเริ่มต้น 500 บาท

  แปลเอกสารสมรสกับชาวเขมร แปลเอกสารวีซ่า แปลเอกสาร BOI แปลเอกสารราชการ ทุกประเภท

 • แปลสมุดพก ใบรับรองผลการเรียนเริ่มต้น 500 บาท

  แปลภาษาเขมร เอกสารเพื่อการศึกษา เรียนต่อ แปลสมุดพก แปลใบเกรด แปลใบประกาศนียบัตร

 • แปลโบรชัวร์ แปลข้อความโฆษณา แปลสลากสินค้าเริ่มต้น 500 บาท

  แปลจากภาษาไทยเป็นเขมร โดยนักแปลชาวเขมร เน้นภาษาที่สวยงามเพื่อใช้โฆษณาสินค้า

 • แปลคู่มือ แปลแบบสอบถามเริ่มต้น ราคา 600 บาท

  แปลคู่มือต่างๆ จากภาษาไทยเป็นเขมร แปลคู่มือเครื่องจักร แปลคู่มือโรงงาน แปลแบบสอบถามเป็นภาษาเขมร

Q จะทราบค่าแปลภาษาเขมรได้อย่างไร?

A: ลูกค้าถ่ายรูป แสกน หรือส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดที่ต้องการแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการแปล (ภาษาไทยเป็นภาษาเขมร/ภาษาเขมรเป็นภาษาไทย) ส่งมาทาง email: [email protected] หรือทางไลน์ ID: woonpasa เมื่อได้รับไฟล์งานจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาค่าแปลและระยะเวลาที่ใช้ในการแปลเอกสาร ให้ทราบภายใน 30 นาที (อาจจะนานกว่านี้ กรณีเอกสารมีเนื้อหาหลายหน้า)

Q ถ้ายังไม่มีเอกสาร จะขอทราบราคาได้ไหม?

A: ถ้าลูกค้ายังไม่มีเอกสาร ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถบอกเสนอราคาค่าแปลให้ได้ เนื่องจากว่า เอกสารแต่ละใบนั้น มีปริมาณ เนื้อหา ความยากง่าย มีการจัดเรียงรูปแบบคำแปล การสร้างฟอร์มตาราง ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง ทางศูนย์แปลจะไม่แจ้งหรือเสนอราคาใดๆ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ส่งไฟล์เอกสารมาประเมินราคา โดยลูกค้าสามารถดูราคาค่าแปลภาษาเขมร เบื้องต้นได้ตามด้านบน

 

เอกสารที่ให้บริการรับแปลภาษาเขมร

1.แปลเอกสารขอวีซ่าทุกประเภท เขมร–>ไทย / ไทย–>เขมร รับแปลเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น รับแปลทะเบียนบ้าน แปลพาสปอร์ต รับแปลบัตรประชาชน แปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล แปลหนังสือรับรองบริษัท ฯ แปลจากภาษาเขมรเป็นไทย และจากไทยเป็นภาษาเขมร มีการจัดรูปแบบคำแปลให้ตรงกับต้นฉบับ พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้ทุกงานแปล

2. แปลเอกสารแต่งงานกับคนกัมพูชา แปลเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับคนกัมพูชา แปลหนังสือรับรองการแต่งงาน แปลหนังสือขออนุญาตจัดงานแต่งงาน แปลใบสำคัญการสมรส แปลใบรับรองโสด แปลหนังสือยินยอมให้มีการแต่งงาน แปลจากภาษาเขมรเป็นไทย พร้อมรับรองคำแปลจากศูนย์แปล

3. แปลเอกสารด้านการศึกษา แปลสมุดพก แปลสมุดผลการเรียน แปลใบเกรด แปลหนังสือรับรองผลการศึกษา แปลเอกสารปริญญาบัตร แปลใบรับรองจบการศึกษา แปลจากภาษาเขมรเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นเขมร

4. แปลเอกสารบริษัท รับแปลหนังสือรับรองบริษัท แปลใบรับรองการจัดตั้งบริษัท แปลเอกสารแสดงการเสียภาษี แปลใบภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วน บริษัท แปลเอกสารบริษัทเพื่อขอวีซ่า BOI จากไทยเป็นเขมรและจากภาษาเขมรเป็นไทย

5. แปลคู่มือไทยเป็นเขมร รับแปลคู่มือจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร แปลคู่มือการทำงาน แปลคู่มือพนักงาน แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักรกล แปลคู่มือผลิตภัณฑ์สินค้า  

6. แปลจดหมาย แปลระเบียบข้อบังคับ แปลสัญญา แปลสัญญาจากภาษาเขมรเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นเขมร แปลโดยนักแปลชาวเขมรที่มีความชำนาญทั้งภาษาไทยและเขมรเป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาเขมร ที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย คำแปลที่แปลไป จะมีความถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

7. แปลเมนูอาหาร แปลเว็บไซต์ แปลเมนูอาหารหรือแปลข้อความในเว็บไซต์ จากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร เพื่อใช้สำหรับทำเว็บไซต์หลายภาษา หรือขายสินค้าให้กับคนเขมร

8. แปลโบรชัวร์ แปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แปลสลากสินค้า แปลจากภาษาไทยเป็นเขมร รองรับงานแปลด้านโฆษณาหลายประเภท แปลข้อความด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปุ๋ย สารเคมี ยากำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท

9. แปลข่าว แปลรายงานต่างๆ รับแปลข่าวจากภาษาเขมรเป็นไทย และภาษาไทยเป็นเขมร แปลข่าวทุกประเภท เช่น แปลข่าวเศรษฐกิจ แปลข่าวการเมือง ฯ

คำถามที่พบบ่อย F.A.Q :

วุ้นแปลภาษา.com ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาเขมร รองรับงานแปลหลายประเภท และมีนักแปลภาษาเขมรจำนวนหลายท่าน โดยจะแบ่งการทำงาน ตามความถนัดและความชำนาญของนักแปลแต่ละท่าน เช่นในงานแปลข้อความ หรือบทความประชาสัมพันธ์สินค้า งานแปลสลากสินค้า แปลจดหมาย สัญญา จากภาษาไทยเป็นเขมร ผู้แปลจะเป็นนักแปลชาวเขมรที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง เพราะจะทำให้สามารถถ่ายทอดบทความของต้นฉบับออกมาเป็นภาษาเขมรได้ดี มีสำนวนที่อ่านแล้วรื่นหู และมีความถูกต้องสูง และในส่วนของเอกสารราชการ ก็จะมีนักแปลภาษาเขมรที่ชำนาญด้านเอกสารด้านการแต่งงาน เอกสารขอวีซ่า เอกสาร BOI โดยตรง พร้อมทั้งมีการจัดเรียงรูปแบบของคำแปลให้สวยงามตามต้นฉบับอีกด้วย

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ยื่นต่อหน่วยงานทางราชการ เมื่อแปลภาษาเขมรจากทางบริษัทไปแล้ว จะมีการประทับตรารับรองให้ในเอกสารให้ทุกฉบับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ในกรณีที่ต้องการให้ยื่นรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุลด้วย ลูกค้าจะต้องไปขอฉบับอังกฤษที่สถานทูตเขมรมาก่อน ทางเราจึงจะดำเนินการต่อให้ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการยื่นรับรองเอกสารที่กงสุลเพิ่มต่างหาก

ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงิน ก่อนเริ่มงานแปล โดยเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการแปลแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินมาทางอีเมล หรือไลน์ ที่ติดต่อ ทางบริษัทจะเริ่มแปลงานในทันที

ลูกค้าถ่ายรูป แสกน หรือส่งไฟล์ word pdf excel เอกสารที่จะแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการแปล (ภาษาเขมรเป็นไทย ภาษาไทยเป็นเขมร ฯ) ส่งมาให้เราทางอีเมล [email protected] หรือทางไลน์ไอดี woonpasa ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาค่าแปลภาษาเขมรให้ทราบ โดยลูกค้าสามารถชำระเงินเพื่อเริ่มงานแปลได้ในทันที

สำหรับงานภาษาเขมร ที่เป็นเนื้อหา บทความ เช่น แปลข้อความ แปลจดหมาย แปลคู่มือ ฯ จะจัดส่งเป็นไฟล์ word pdf หรือ excel ตามการตกลง และในส่วนของงานที่เป็นเอกสารขอวีซ่า เอกสารราชการ และเอกสารที่ต้องมีการรับรองคำแปลจากบริษัท เราจะส่งไฟล์ที่มีการประทับตรารับรองแล้วให้ทาง EMS กรณีให้จัดส่งไปยังต่างประเทศ จะเรียกส่งโดย DHL FEDX หรือ EMS ตามตกลง

วุ้นแปลภาษา.com จดทะเบียนในนามบริษัท เค.ไอ.เอ็ม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ให้บริการแปลภาษาเขมร และแปลเอกสารภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา ผ่านทางเว็บไซต์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 และประกอบธุรกิจแปลเอกสารมาแล้วกว่า 15 ปี ไม่เคยมีชื่อเสีย หรือถูกกล่าวหาว่าโกงค่าแปล หรือเบี้ยวงาน หรือแม้แต่ส่งงานช้า เลยแม้แต่ครั้งเดียว ลูกค้าสามารถนำชื่อบริษัท หรือชื่อเว็บไซต์ ไป search ผ่านทาง google เพื่อให้มั่นใจได้ ทั้งนี้ต้องแจ้งว่าในการจัดทำเว็บไซต์ และการทำอันดับเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับในหน้า google เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นนั้น ก็มีค่าใช้จ่ายที่มากอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าจะมาโกงค่าแปลเอกสารเพียงไม่กี่บาท และยังต้องเสี่ยงมีคดีติดตัวอีก คงไม่คุ้มอย่างแน่นอน

ทางศูนย์แปลวุ้นแปลภาษา มีบริการ รับรองเอกสาร กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ให้ด้วย โดยจะมีค่าบริการในการยื่น รับรองเอกสาร 800 บาท/1ท่าน (โดยราคาค่าบริการนี้ ไม่รวมค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมของทางกงสุล ฉบับละ 400 บาท) โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ แต่ว่าทั้งนี้ลูกค้าจะต้องขอคัดเอกสารเป็นฉบับอังกฤษที่สถานทูตเขมรมาก่อน จึงจะนำมายื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศต่อได้

ถ้ากรณีที่คำแปลภาษาเขมรมีข้อผิดพลาด ทางศูนย์แปลจะรีบทำการแก้ไขให้โดยเร็ว พร้อมจัดส่งเอกสารให้ใหม่ภายใน 1 วัน แต่หากเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากทางบริษัท เช่น ลูกค้าไม่ได้ให้ชื่อสะกดภาษาเขมร/ภาษาไทย มา หรือมีการปรับเปลี่ยนไฟล์งานต้นฉบับ จะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพิ่มตามจริง

ปัจจุบัน ทางบริษัทยังไม่มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูตเขมร โดยจะให้บริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ แห่งเดียวเท่านั้น

ในข้อนี้ ลูกค้าต้องสอบถามไปยังสถานทูตเขมร หรือสอบถามทางอำเภอหรือเขต ที่จะไปจดทะเบียนสมรส เพื่อขอทราบเอกสารที่จะต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส ซึ่งแต่ละอำเภออาจจะเรียกใช้เอกสารไม่เหมือนกัน ดังนั้นการสอบถามไปยังสถานทูตเขมร หรือทางอำเภอ ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้ทราบเอกสารที่ต้องใช้ อย่างแน่นอนที่สุด และเมื่อทราบเอกสารที่จะแปลทั้งหมดแล้ว ลูกค้าสามารถถ่ายรูปเอกสารที่จะแปล ส่งมาให้บริษัทประเมินราคาได้เลย

สถานทูตกัมพูชา
ที่อยู่: 518/4 ถนน ประชาอุทิศ แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 099 048 3368

วุ้นแปลภาษา ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาเขมร โดยมุ่งเน้นที่งานแปลถูกต้องมีคุณภาพ และใช้งานได้จริง มากกว่าที่จะแข่งขันเรื่องราคาถูก เพราะหากราคาถูกจนเกินไป นักแปลที่มีความสามารถจริงๆก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน เรารับประกันว่า งานแปลภาษาเขมรของเรา มีความถูกต้อง แปลโดยผู้ที่เชี่ยวชาญจริง และคำแปลสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างแน่นอน

รับแปลภาษาเขมร และบริการแปลภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น

แปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารด้านการสมรส เช่น ใบรับรองโสด คร.22 แปลใบสำคัญการสมรส ฯ แปลเอกสารคู่มือโรงงาน คู่มือพนักงาน ญี่ปุ่นเป็นไทย ฯ แปลจดหมาย แปลข้อความโฆษณา โบรชัวร์ จากภาษาไทยเป็นญีปุ่น แปลโดยเจ้าของภาษาชาว ญี่ปุ่น

ภาษาเขมร-กัมพูชา

แปลภาษาเขมร กัมพูชา

แปลเอกสารภาษาเขมร ภาษากัมพูชา แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวเขมร รับแปลเอกสารราชการ ที่หน่วยงานราชการที่เขมรออกให้ รับแปลสัญญา แปลเงื่อนไขสัญญา จากภาษาเขมรเป็นไทย แปลคู่มือพนักงาน แปลบทความ โบรชัวร์ จากภาษาไทยเป็นเขมร

ภาษาอิตาลี

แปลภาษาอิตาลี

รับแปลเอกสาร ภาษาอิตาลี รับแปลเอกสารราชการภาษาอิตาลี แปลเอกสารจดทะเบียนสมรส หรือแจ้งเกิดบุตร พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แปลโดยนักแปลอิตาลี ประสบการณ์แปลเอกสารสมรส วีซ่า กว่า 15 ปี

ภาษาอังกฤษ

แปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เอกสารหลายประเภท แปลเอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่า แปลเว็บไซต์ เมนูอาหาร รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลสัญญา กฎหมาย โดยนักแปลกว่า 20 ท่าน ที่มีความชำนาญในเอกสารแต่ละประเภทโดยเฉพาะ

ภาษาจีน

แปลภาษาจีน

แปลภาษาจีน แปลเอกสารสมรส จากไทยเป็นภาษาจีน เช่น แปลใบสำคัญการสมรส แปลใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แปลหนังสือรับรองเกิด ฯ แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลคู่มือโรงงาน จากภาษาจีนเป็นไทย โดยล่ามภาษาจีนโรงงาน ประสบการณ์ 20 ปี

แปลภาษาเกาหลี

แปลภาษาเกาหลี แปลเอกสารสมรส จากภาษาเกาหลีเป็นไทย และจากไทยเป็นเกาหลี แปลหนังสือแจ้งเกิดบุตร รับแปลใบรับรองบุตร รับแปลภาษาเกาหลี โดยนักแปลที่จบจากประเทศเกาหลีโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีงานแปลหนังสือจากเกาหลีเป็นไทยหลายเล่ม

ภาษาลาว

แปลภาษาลาว

รับแปลเอกสารภาษาลาว รับแปลงานภาษาลาวเป็นไทย และภาษาไทยเป็นลาว รับแปลเอกสารการศึกษา ใบเกรด หนังสือรับรองผลการเรียน แปลโบรชัวร์ เว็บไซต์ จากไทยเป็นลาว แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวลาว เน้นคำแปลถูกต้อง ใช้งานได้จริง

ภาษาเวียดนาม

แปลภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเวียดนาม แปลโดยนักแปลชาวเวียดนามที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง รองรับงานแปลเอกสารทำวีซ่า แปลเอกสารจดทะเบียนสมรส รับแปลพาสปอร์ต รับแปลคู่มือ แปลจดหมาย แปลสัญญาจากไทยเป็นเวียดนาม และภาษาเวียดนามเป็นไทย