เพลงประจำอาเซียน

ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการจัดประกวดเพลง เพื่อใช้เป็นเพลงประจำอาเซียนขึ้น ในประเทศไทย โดยมีบทเพลงผ่านรอบคัดเลือกทั้งหมด 10 เพลง (จากเพลงที่ส่งเข้าประกวด 99 เพลง) จาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน

โดยไทยเราก็ได้เป็นผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้ ด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่า  The Asean Way (ดิอาเซียนเวย์)

โดยเพลง   The Asean Way (ดิอาเซียนเวย์) นี้

แต่งทำนองและเรียบเรียงโดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ และนายสำเภา ไตรอุดม

แต่งเนื้อร้องโดย นางพยอม วลัยพัชรา

และเพลง   The Asean Way  ก็ถือเป็นเพลงประจำอาเซียนของทั้ง 10 ประเทศตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา