สัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์

AEC Did You Know?    

สัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์คือ ควาย (Water Buffalo)

เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์ปลูกข้าวกินเป็นอาหารหลักเหมือนๆกับชาวไทยเรา ชาวฟิลิปปินส์จึงถือว่า ควายเป็นสัตว์ที่ช่วยให้พวกเขามีข้าวกิน และยังสามารถใช้เป็นพาหนะ ขนส่งสิ่งของเครื่องใช้ และพอแก่ยังนำเนื้อของควายมารับประทานด้วย ดังนั้นชาวฟิลิปปินส์จึงถือให้ควาย เป็นสัตว์ประจำชาติของพวกเขา

** ควาย ในภาษาตากาล็อกก็คือ Carabao และนี่ก็คือสัญลักษณ์ของวงคาราบาวในบ้านเราด้วย