ดอกไม้ประจำชาติไทย

AEC Did You Know ?

ดอกไม้ประจำชาติไทย คือ ดอกราชพฤกษ์ หรือดอกคูน (Golden Shower)  

ต้นราชพฤกษ์ ลักษณะภายนอกจะมีสีเหลืองสด สวยงาม  เป็นไม้อายุยืน ปลูกขึ้นง่าย เป็นไม้มงคลที่มักจะใช้ในพิธีสำคัญต่างๆ โดยดอกราชพฤกษ์จะเริ่มบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ลักษณะเด่นของดอกราชพฤกษ์ก็คือ เวลาผลัดใบจะเหลือเพียงดอกสีเหลืองเต็มไปทั้งต้น