ดร.ซูการ์โน

 

บุคคลสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย – ซูการ์โน

ดร. ซูการ์โน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซีย โดยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปี ค.ศ. 1945 – 1967  ซูการ์โนถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนสำคัญในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียกับประเทศเนเธอร์แลนด์

โดยมีสุนทรพจน์สำคัญคือ

“ในประเทศอินโดนีเซีย เสรีการต่อสู้จะยังคงจะดำเนินต่อไป แต่จะแตกต่างออกไปไปในฐานะที่เราเป็นประชาชนที่ร่วมกันต่อสู้ เพื่อให้บรรลุหลักการใน ปัญจสีลา”

*ปัญจสีลา เป็นหลักการเพื่อลดความแตกต่างทางความคิดต่อการเมืองของประชาชน เป็นอุดมการณ์เพื่อรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ที่ถือเป็นหลักการสำคัญมากในสมัยของซูการ์โน