อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลเกาหลี
 • รับแปลภาษาเกาหลี โดยนักแปล ปริญญาโทจากเกาหลี

 • รับแปลเอกสารเพื่อสมรสกับชาวเกาหลี

 • รับแปลเอกสารเป็นภาษาเกาหลี ด่วน ราคาไม่แพง

 • รับแปลภาษาเกาหลี ราคาถูก

แปลเกาหลี

บริการ รับแปลภาษาเกาหลี 

>>>  บริการรับแปลภาษาเกาหลี เอกสารราชการภาษาเกาหลี พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท ฟรี!!

>>>  รับประกันความถูกต้อง : นักแปลภาษาเกาหลีของเรา จบการศึกษาจากประเทศเกาหลีโดยตรง และมีประสบการณ์การแปลมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นแปลเอกสารราชการ เพื่อนำไปรับรองสถานทูต หรือจำพวกสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา แผ่นพับ โบชัวร์ บทคัดย่อ บทความ ฯ 

>>>  การันตี ส่งงานตรงเวลา หากทางเราผิดนัด ยินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30%

>>>  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็ว แปลเอกสารแบบฟอร์มราชการจากภาษาไทยเป็นเกาหลี  แจ้งเสนอราคาได้ภายใน 1 ชั่วโมง

>>>  บริการยื่นรับรองเอกสารที่กงสุล (เฉพาะเอกสารที่แปลกับเราเท่านั้น) คิดค่าบริการเพียง 800 บาทต่อ 1 งาน (บริการส่ง EMS ฟรี)

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

ค่าบริการแปลภาษาเกาหลี
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท
แปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 600 บาท
แปลเอกสารแบบฟอร์มราชการไทยเป็นเกาหลี เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท
แปลภาษาเกาหลี เป็นภาษาอังกฤษ (อังกฤษ>เกาหลี) ถ่ายรูปส่งไฟล์เพื่อประเมินราคาทางอีเมล
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าแปลเอกสารภาษาเกาหลีข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com 

Line Id : woonpasa

โทร : 02-476-9866  

มือถือ : 081-439-9277

 

เอกสารประเภทต่างๆที่วุ้นแปลภาษา ให้บริการรับแปลภาษาเกาหลี

ประเภทเอกสารราชการ 

 • แปลบัตรประชาชน 
 • แปลทะเบียนบ้าน 
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลใบขับขี่ ใบขับขี่สากล
 • แปลทะเบียนสมรส (เกาหลี)
 • แปลใบหย่าภาษาเกาหลี
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล
 •  แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
 • แปลใบอนุญาตทำงาน หรือ workpermit 
 • แปลใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.48 (ใบผ่านทหาร กรณีต้องการไปทำงานในต่างประเทศ)
 • แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
 • แปลประกาศนียบัตร แปลใบรับรองจบการศึกษา 
 • แปลใบเกรด แปลทรานสคริป 
 • แปลเอกสารใบมอบอำนาจ 
 • แปลเอกสารในการขอวีซ่า
 • แปลหนังสือรับรองต่างๆ 

ประเภทเอกสารทางกฏหมาย  

 • แปลสัญญาซื้อ – ขาย (ให้บริการรับแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย เท่านั้น)
 • แปลสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (ให้บริการรับแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย เท่านั้น)
 • แปลสัญญาจำนอง จำนำ (ให้บริการรับแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย เท่านั้น)
 • แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
 • แปลพินัยกรรม
 • แปลสัญญากู้ ยืม (ให้บริการรับแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย เท่านั้น)