อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลภาษาญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่น
  • บริการ รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น โดยวุ้นแปลภาษา.com

  • บริการ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น

  • แปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมประทับตรารับรองงานแปลจากบริษัท ฟรี!!

  • ♥ รับแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมบริการยื่นรับรองกงสุล ♥

  • ♥ บริการ แปลญี่ปุ่นเป็นอังกฤษ โดยนักแปลที่ถนัดทั้งสองภาษาโดยตรง ♥

  • ♥ แปลภาษาญี่ปุ่นกับเรา ส่งงานรวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลา♥

  • ♥ Japanese Translation Service By วุ้นแปลภาษา ♥

แปลภาษาญี่ปุ่น แปลญี่ปุ่น

บริการ รับแปลภาษาญี่ปุ่น โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  บริการ รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น,รับแปลภาษาญี่ปุ่น พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

 นักแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นของเรา ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N2 ขึ้นไป และผ่านการตรวจงานเอกสารโดยชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษาอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งงาน

→  การันตี ส่งงานตรงเวลา ทำงานรวดเร็ว มีนักแปลประจำ ส่งงานทุกวัน

  จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  ติดต่อง่าย ตอบรับรวดเร็ว เอกสารราชการส่งประเมินราคา ตอบกลับภายใน 1 ชั่วโมง

→  บริการยื่นรับรองเอกสารที่กงสุล กระทรวงต่างประเทศ ค่าบริการเพียง 800 บาท (บริการจัดส่ง EMS ฟรี)

อัตราค่าบริการ แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น

ค่าบริการ รับแปลภาษาญี่ปุ่น
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลเอกสารราชการเป็นภาษาญี่ปุ่น เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย เริ่มต้นหน้าละ 600 บาท
แปลเอกสารภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น เริ่มต้นหน้าละ 600 บาท
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น โดยต้องพิจารณาจากปริมาณ ความยากง่าย การจัดวางรูปแบบของเอกสารที่ต้องการแปลด้วย ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานที่ต้องการแปลภาษาญี่ปุ่น ส่งมาให้เราเพื่อประเมินราคาค่าแปลภาษาญี่ปุ่น และระยะเวลาที่ต้องใช้ ได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

Lind ID : woonpasa

โทร : 081 439 9277

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น กับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกน เอกสารที่ต้องการแปลทั้งหมด ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น  
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงินค่าแปล พร้อมแจ้งโอน

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะแจ้งเสนอราคาเฉพาะลูกค้าที่ได้ส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลมาแล้วเท่านั้น 


ตัวอย่างงาน แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ของวุ้นแปลภาษา 

ทะเบียนบ้าน ไทย - ญี่ปุ่น
ตัวอย่างการแปลทะเบียนบ้าน (แปลไทย – ญี่ปุ่น) ของวุ้นแปลภาษา

 

 เอกสารต่างๆที่วุ้นแปลภาษาให้บริการ รับแปลภาษาญี่ปุ่น

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (แปลภาษาญี่ปุ่น)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ (แปลภาษาญี่ปุ่น)
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา (รับแปลเฉพาะ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และ แปลไทยเป็นญี่ปุ่น เท่านั้น)
> แปลคำสั่งศาล (รับแปลเฉพาะ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และ แปลไทยเป็นญี่ปุ่น เท่านั้น)
> แปลพินัยกรรม (รับแปลเฉพาะ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และ แปลไทยเป็นญี่ปุ่น เท่านั้น)
> แปลวิทยานิพนธ์ (รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นไทยเท่านั้น)
> แปลบทคัดย่อ (รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นไทยเท่านั้น)
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์ (รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็นไทยเท่านั้น)