Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

รับแปลภาษาจีน 中文

รับแปลเอกสารภาษาจีน รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองคำแปล รับแปลภาษาจีน เอกสารสมรสเป็นภาษาจีน แปลเอกสารการศึกษา เรียนต่อ เช่น แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลทรานสคริป ไทยเป็นจีน แปลใบประกาศนียบัตร ภาษาจีนเป็นไทย และภาษาไทยเป็นจีน ฯ รับแปลคู่มือพนักงาน คู่มือโรงงาน รับแปลจดหมาย รับแปลโบรชัวร์ รับแปลข้อความประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีน รับแปลเมนูอาหาร รับแปลเว็บไซต์ ภาษาไทยเป็นภาษาจีน แปลโดยเจ้าของภาษาชาวจีน และนักแปลชาวไทยประสบการณ์ล่ามโรงงานจีน 15 ปี

เราให้บริการ รับแปลภาษาจีน โดยนักแปลภาษาจีนมืออาชีพ โดยมีทั้งเจ้าของภาษาที่เป็นชาวจีน และนักแปลชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารภาษาจีน ทั้งเอกสารราชการ แปลเอกสารโรงงาน เอกสารยื่นวีซ่า เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน โดยเฉพาะ เราให้บริการแปลจีน โดยให้ความสำคัญกับ คำแปลมีความถูกต้อง รวดเร็ว จัดส่งงานตรงตามเวลานัด และราคาที่สมเหตุสมผล

วุ้นแปลภาษา.com

ติดต่อใช้บริการแปลจีนได้ทาง

Email: [email protected]

Line Id: woonpasa

ราคาค่าบริการแปลจีน

 • แปลเอกสารราชการ ภาษาไทยเป็นภาษาจีนเริ่มต้น 500 บาท

  แปลเอกสารขอวีซ่า เอกสารแต่งงาน เป็นภาษาจีน เช่น ทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลใบรับรองโสด คร.22 ใบเปลี่ยนชื่อ

 • แปลใบเกรด ประกาศนียบัตรเริ่มต้น 500 บาท

  แปลใบประกาศนียบัตร แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลใบเกรด แปลทรานสคริป จีน-->ไทย และ จีน-->อังกฤษ

 • แปลจดหมาย โบรชัวร์ ข้อความโฆษณาเริ่มต้น 600 บาท

  แปลงานเนื้อหา เพื่อโฆษณา โบรชัวร์ จากไทยเป็นภาษาจีน

 • แปลคู่มือ แปลเอกสารจีนเป็นไทยเริ่มต้น ราคา 600 บาท

  แปลคู่มือต่างๆ จากภาษาจีนเป็นไทย เช่น แปลคู่มือพนักงาน คู่มือเครื่องจักร คู่มือสินค้า

Q จะทราบค่าแปลภาษาจีนได้อย่างไร?

A: ลูกค้าถ่ายรูป แสกน หรือส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดที่ต้องการแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการแปล (ภาษาไทยเป็นภาษาจีน/ภาษาจีนเป็นภาษาไทย) ส่งมาทาง email: [email protected] หรือทางไลน์ ID: woonpasa เมื่อได้รับไฟล์งานจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาค่าแปลและระยะเวลาที่ใช้แปลเอกสาร ให้ทราบภายใน 30 นาที (หรืออาจจะนานกว่านี้ กรณีเอกสารมีเนื้อหาปริมาณมาก)

Q ถ้ายังไม่มีเอกสาร จะขอทราบราคาได้ไหม?

A: ถ้าลูกค้ายังไม่มีเอกสาร ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเสนอราคาค่าแปลใดๆ หรือบอกราคาคร่าวๆให้ได้ เนื่องจาก เอกสารแต่ละใบนั้น มีปริมาณ มีเนื้อหา ความยากง่าย การจัดเรียงรูปแบบคำแปล การสร้างฟอร์มตาราง ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการลดปัญหาหรือความเข้าใจผิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ทางศูนย์แปลจะไม่แจ้งหรือเสนอราคาใดๆ สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ส่งไฟล์เอกสารมาประเมินราคา โดยลูกค้าสามารถดูราคาค่าแปลเบื้องต้นได้ตามตารางราคาด้านบน

 

เอกสารที่ให้บริการรับแปลจีน

1.แปลเอกสารขอวีซ่าทุกประเภทเป็นภาษาจีน รับแปลเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น รับแปลทะเบียนบ้าน แปลพาสปอร์ต แปลบัตรประชาชน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล แปลหนังสือรับรองบริษัท ฯ แปลเป็นภาษาจีน โดยนักแปลที่ชำนาญด้านเอกสารวีซ่าโดยเฉพาะ รับประกันคำแปลถูกต้อง

2. แปลเอกสารสมรสเป็นภาษาจีน และจากจีนเป็นไทย แปลเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสกับชาวจีน พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท เช่น แปลหนังสือสำคัญการสมรส แปลใบทะเบียนสมรส แปลใบรับรองความเป็นโสด แปลหนังสือยินยอม แปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนสมรสจากภาษาจีน/อังกฤษเป็นไทย แปลใบมอบฉันทะ แปลใบมอบอำนาจ ฯ

3. แปลเอกสารการศึกษา จากภาษาจีนเป็นไทย จีนเป็นอังกฤษ ไทยเป็นจีน – แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลใบประกาศนียบัตร แปลเอกสาร BOI แปลใบทรานสคริป ใบเกรด จากภาษาไทยเป็นจีน เอกสารที่แปลจะมีการจัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ และมีการประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัทให้เรียบร้อย

4. แปลเอกสารด้านบริษัท ภาษาไทยเป็นภาษาจีน เช่น แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลวัตถุประสงค์ของบริษัท ห้างหุ้นส่วนฯ แปลใบ บอจ5 แปลใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แปลใบทะเบียนพาณิชย์ ใบ ภ.พ.20 แปลหนังสือรับรองเงินเดือนเป็นภาษาจีน แปลหนังสือรับรองการทำงานไทยเป็นจีน

5. แปลคู่มือ รับแปลคู่มือจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย แปลคู่มือพนักงาน แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลคู่มือในโรงงาน แปลคู่มือการใช้งานสินค้า แปลคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ ฯ

6. แปลจดหมาย แปลสัญญา แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน และแปลจากภาษาจีนเป็นไทย โดยสำหรับการแปลสัญญา จะต้องดูเนื้อหาของงานประกอบด้วย บางงานที่มีคำศัพท์เฉพาะทางมาก อาจจะไม่สามารถรับแปลให้ได้

7. แปลเมนูอาหาร แปลเว็บไซต์ แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยรองรับงานแปลเมนูอาหารทุกชนิด รวมถึง แปลเว็บไซต์เพื่อใช้ทำการประชาสัมพันธ์สินค้าเป็นภาษาจีน และแปลสลากสินค้า สลากผลิตภัณฑ์ จากจีนเป็นไทย

8. แปลโบรชัวร์ แปลข้อความประชาสัมพันธ์ แปลจากภาษาไทยเป็นจีน เพื่อจัดทำโบรชัวร์ แผ่นพับ เป็นภาษาจีน

9. แปลเอกสารแจ้งเกิดบุตร แปลเอกสารเพื่อการทำงานของชาวจีน ทุกประเภท

คำถามที่พบบ่อย F.A.Q :

วุ้นแปลภาษา.com ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาจีนหลายประเภท ในส่วนของงานแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารราชการ เป็นภาษาจีน จะแปลโดยนักแปลชาวไทยที่มีความชำนาญในการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารวีซ่า โดยเฉพาะ โดยเรารับประกันว่าคำแปลจีน ที่แปลไปจากทางศูนย์แปล จะมีความถูกต้อง สามารถใช้งานที่ประเทศจีนได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ ในส่วนของงานแปลคู่มือ หรือเนื้อหา จากภาษาจีนเป็นไทย จะแปลโดยล่ามภาษาจีน ที่มีประสบการณ์ในการเป็นล่ามโรงงานทั้งในไทยและจีน กว่า 20 ปี ซึ่งมีความสามารถในการถ่ายทอดภาษาให้เข้าใจได้ง่าย มีความถูกต้อง และรวดเร็ว 

สำหรับเอกสารเพื่อขอวีซ่า เอกสารราชการ ที่ต้องนำไปใช้กับหน่วยงานราชการต่างๆ หรือนำไปใช้ที่ประเทศจีน ทางศูนย์แปลจะมีการประทับตรารับรองคำแปล จากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ให้ทุกหน้า และกรณีถ้าจะยื่นขอรับรองเอกสาร ที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะด้วย ก็จะมีบริการให้เช่นกัน โดยจะมีค่าดำเนินการยื่นรับรองเพิ่มต่างหาก

ลูกค้าต้องชำระเงินค่าแปลก่อนเริ่มงานแปล เมื่อลูกค้าได้ชำระค่าแปลแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินมาทางอีเมล หรือทางไลน์ ทางเจ้าหน้าที่จะตอบรับการโอนของลูกค้า และเริ่มงานแปลภาษจีนให้ในทันที

ลูกค้าสามารถถ่ายรูป แสกน หรือส่งไฟล์ word pdf excel เอกสารที่จะแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการแปล (ภาษาจีนเป็นไทย ภาษาไทยเป็นจีน ฯ) ส่งมาให้เราทางอีเมล [email protected] หรือทางไลน์ไอดี woonpasa ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาค่าแปลให้ทราบ และลูกค้าก็สามารถชำระเงินเพื่อเริ่มงานแปลได้ในทันที

สำหรับงานภาษาจีน ที่เป็นเนื้อหา หรือบทความ เช่น แปลข้อความ แปลจดหมาย แปลคู่มือ ฯ จะจัดส่งเป็นไฟล์ word pdf หรือ excel ตามแต่ตกลง และในส่วนของงานที่เป็นเอกสารยื่นขอวีซ่า หรือเอกสารราชการ เอกสารที่ต้องมีการรับรองคำแปลจากทางบริษัท ก็จะส่งตัวงานแปลที่มีการประทับตรารับรองแล้วให้ทาง EMS หรือกรณีให้จัดส่งไปต่างประเทศ จะเรียกส่งโดย DHL FEDX หรือ EMS ตามตกลง

วุ้นแปลภาษา.com จดทะเบียนในนามบริษัท เค.ไอ.เอ็ม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ให้บริการแปลภาษาจีน และแปลเอกสารภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา ผ่านทางออนไลน์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 และประกอบธุรกิจแปลเอกสารมาแล้วกว่า 15 ปี ไม่เคยมีชื่อเสีย หรือข่าวในเรื่องการโกงค่าแปล หรือเบี้ยวงาน หรือแม้แต่ส่งงานให้ลูกค้าช้า เลยแม้แต่น้อย ลูกค้าสามารถนำชื่อของบริษัท หรือชื่อเว็บไซต์ ไป search ผ่านทาง google เพื่อให้มั่นใจได้ และอีกทั้งในการจัดทำเว็บไซต์ รวมถึงการทำอันดับเว็บไซต์เพื่อให้ติดอันดับในหน้า google ก็มีค่าใช้จ่ายที่มากอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าจะมาโกงค่าแปลเอกสารเพียงไม่กี่บาท และยังต้องเสี่ยงมีคดีติดตัวอีก คงไม่คุ้มอย่างแน่นอน

ทางศูนย์แปลวุ้นแปลภาษา มีบริการ รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ ให้ด้วย โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปยื่นรับรองเอกสาร 800 บาท/1ท่าน (โดยราคาค่าบริการนี้ ไม่รวมถึงค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมของทางกงสุล ฉบับละ 400 บาท) โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ถ้าคำแปลภาษาจีนที่ส่งให้ลูกค้ามีจุดผิดพลาด และเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการแปลของทางบริษัท ทางบริษัทจะแก้ไขและจัดส่งให้ใหม่ในทันที กรณีที่ต้องนำส่งไปต่างประเทศ จะส่งเป็นไฟล์คำแปลให้ ในส่วนของงานแปลเอกสารนักศึกษา หรือบทความต่างๆ หากคำแปลมีข้อผิดพลาด จะแก้ไขให้จนจบงาน แต่ถ้าเป็นการแก้ไขต้นฉบับภาษาไทย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง และสำหรับเอกสารราชการ ถ้าลูกค้าไม่ได้ให้ตัวอย่างชื่อสะกดภาษาจีนหรือภาษาไทยมา แต่มาขอแก้ไขในภายหลังจากส่งเอกสารไปแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจริง

ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทยังไม่มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูตจีน โดยจะมีเพียงแต่ยื่นรับรองที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะให้เท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการสมรสของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นทางบริษัทจะไม่สามารถแจ้งเอกสารที่ต้องใช้ให้ท่านทราบได้ ลูกค้าควรให้แฟนเป็นผู้สอบถามทางที่จีน เพื่อให้ทราบเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมด และแปลเอกสารเฉพาะเท่าที่ต้องใช้เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มาก 

สำหรับงานแปลเอกสารเพื่อสมรส ยื่นวีซ่า ทำงานในไทย เรียนต่อที่จีน เอกสารราชการเหล่านี้ ทางบริษัทมีความชำนาญเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในกาารแปลภาษาจีนสำหรับเอกสารเหล่านี้ให้ลูกค้าอยู่ทุกๆวัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ยังไม่เคยมีงานไหนที่แปลไปแล้ว ถูกทางจีนตีกลับ หรือไม่ผ่านการตรวจสอบจากทางประเทศจีนเลย ดังนั้นขอให้ลูกค้ามั่นใจได้

รับแปลภาษาจีน และบริการแปลภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น

แปลภาษาญี่ปุ่น

รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารด้านการสมรส เช่น ใบรับรองโสด คร.22 แปลใบสำคัญการสมรส ฯ แปลเอกสารคู่มือโรงงาน คู่มือพนักงาน ญี่ปุ่นเป็นไทย ฯ แปลจดหมาย แปลข้อความโฆษณา โบรชัวร์ จากภาษาไทยเป็นญีปุ่น แปลโดยเจ้าของภาษาชาว ญี่ปุ่น

ภาษาเขมร-กัมพูชา

แปลภาษาเขมร กัมพูชา

แปลเอกสารภาษาเขมร ภาษากัมพูชา แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวเขมร รับแปลเอกสารราชการ ที่หน่วยงานราชการที่เขมรออกให้ รับแปลสัญญา แปลเงื่อนไขสัญญา จากภาษาเขมรเป็นไทย แปลคู่มือพนักงาน แปลบทความ โบรชัวร์ จากภาษาไทยเป็นเขมร

ภาษาอิตาลี

แปลภาษาอิตาลี

รับแปลเอกสาร ภาษาอิตาลี รับแปลเอกสารราชการภาษาอิตาลี แปลเอกสารจดทะเบียนสมรส หรือแจ้งเกิดบุตร พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ แปลโดยนักแปลอิตาลี ประสบการณ์แปลเอกสารสมรส วีซ่า กว่า 15 ปี

ภาษาอังกฤษ

แปลภาษาอังกฤษ

รับแปลภาษาอังกฤษ เอกสารหลายประเภท แปลเอกสารราชการ เอกสารขอวีซ่า แปลเว็บไซต์ เมนูอาหาร รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลสัญญา กฎหมาย โดยนักแปลกว่า 20 ท่าน ที่มีความชำนาญในเอกสารแต่ละประเภทโดยเฉพาะ

ภาษาจีน

แปลภาษาจีน

แปลภาษาจีน แปลเอกสารสมรส จากไทยเป็นภาษาจีน เช่น แปลใบสำคัญการสมรส แปลใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล แปลหนังสือรับรองเกิด ฯ แปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร แปลคู่มือโรงงาน จากภาษาจีนเป็นไทย โดยล่ามภาษาจีนโรงงาน ประสบการณ์ 20 ปี

แปลภาษาเกาหลี

แปลภาษาเกาหลี แปลเอกสารสมรส จากภาษาเกาหลีเป็นไทย และจากไทยเป็นเกาหลี แปลหนังสือแจ้งเกิดบุตร รับแปลใบรับรองบุตร รับแปลภาษาเกาหลี โดยนักแปลที่จบจากประเทศเกาหลีโดยตรง ซึ่งปัจจุบันมีงานแปลหนังสือจากเกาหลีเป็นไทยหลายเล่ม

ภาษาลาว

แปลภาษาลาว

รับแปลเอกสารภาษาลาว รับแปลงานภาษาลาวเป็นไทย และภาษาไทยเป็นลาว รับแปลเอกสารการศึกษา ใบเกรด หนังสือรับรองผลการเรียน แปลโบรชัวร์ เว็บไซต์ จากไทยเป็นลาว แปลโดยนักแปลเจ้าของภาษาชาวลาว เน้นคำแปลถูกต้อง ใช้งานได้จริง

ภาษาเวียดนาม

แปลภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเวียดนาม แปลโดยนักแปลชาวเวียดนามที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง รองรับงานแปลเอกสารทำวีซ่า แปลเอกสารจดทะเบียนสมรส รับแปลพาสปอร์ต รับแปลคู่มือ แปลจดหมาย แปลสัญญาจากไทยเป็นเวียดนาม และภาษาเวียดนามเป็นไทย