สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย

สัตว์ประจำชาติอินโดนีเซีย

สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย

สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย คือ มังกรโคโมโด หรือชาวอินโดนีเซียจะเรียกว่า โอรา (Ora)

มังกรโคโมโด เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยตัวโตเต็มวัยจะมีความยาวเฉลี่ยถึง 2-3 เมตร ซึ่งมังกรโคโมโดนั้น อาจจะดูเหมือนสัตว์เลื้อยคลานบ้านเรา  (วรนุช) นั่นก็เพราะว่าเป็นสัตว์ในตระกูลเดียวกัน เพียงแต่มังกรโคโมโด จะมีลำตัวที่ใหญ่และยาวกว่ามาก และลำตัวจะมีสีเข้มไปทางเทากับดำมากกว่าบ้านเรา