ภาษาที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

ภาษาที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ จัดเป็นประเทศที่มีภาษาท้องถิ่นเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ ด้วยที่ว่ามีเกาะน้อยใหญ่ อยู่เป็นพันๆเกาะ ในประเทศฟิลิปปินส์  แต่ภาษาที่ใช้กันมากที่สุดก็คือ ภาษาตากาล็อก (Tagalog)  และตัวอักษรที่เรียกว่า เบบายิน หรือ บายบายิน (Baybayin)

โดยภาษาตากาล็อกนั้น ได้รับการประกาศให้เป็นภาษาประจำชาติฟิลิปปินส์  เมื่อปี ค.ศ. 1987 และเรียกภาษานี้ว่า “ภาษาฟิลิปิโน”  โดยภาษาฟิลิปิโนนี้ ถูกจัดให้เป็นภาษาราชการของประเทศฟิลิปปินส์ควบคู่กับภาษาอังกฤษด้วย