Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

นายลี กวน ยู (สิงคโปร์)

นายลี กวน ยู บุคคลสำคัญของประเทศสิงคโปร์

นาย ลี กวน ยู เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ โดยดำรงตำแหน่งยาวนานถึง 31 ปี (ตั้งแต่ปีค.ศ. 1959-1990) และยังเป็นที่ปรึกษาอาวุโสจนถึงปี 2011 อีกด้วย

ระหว่างที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น นายลี กวน ยู ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และปฏิรูปการปกครอง และเน้นในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์นั้น มีผู้คนจากหลายเชื้อชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรมมารวมกัน ดังนั้นการกำหนดความระเบียบเรียบร้อย จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และยังถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่ประเทศอีกด้วย จนปัจจุบันนี้ รากฐานที่นายลี กวน ยู ได้วางไว้ ทำให้ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและพัฒนาเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย