อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลใบเกรด แปลTranscript

แปลใบเกรด แปลTranscript

แปลใบเกรด แปลทรานสคริป
แปล Transcript,แปลใบเกรด โดยวุ้นแปลภาษา.com

บริการ แปลใบเกรด,แปลทรานสคริป โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลใบเกรด,แปลทรานสคริป (Transcript) พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  แปล Transcript โดยนักแปล ป.โท ที่มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารของนักศึกษาโดยเฉพาะ จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว ตอบรับ email ประเมินราคาภายใน 30 นาที 

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลใบเกรด,แปลทรานสคริป (Transcript) มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลใบเกรด แปลทรานสคริป (Transcript) ทันที สามารถส่งสำเนาทรานสคริป หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลทรานสคริป แปลใบเกรด แปลเอกสารทางการศึกษากับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกนเอกสารที่ต้องการแปล  ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น พร้อมแจ้งรายละเอียดว่าต้องการแปลเป็นภาษาอะไร และกำหนดใช้งาน
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงินค่าแปลเอกสาร และรอรับเอกสาร

กรุณาส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปล มาทางไลน์หรืออีเมลตามที่แจ้ง เพื่อขอทราบราคาค่าแปล กรณีที่ไม่มีไฟล์งานเอกสาร ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งราคาค่าแปลให้ได้  

ตัวอย่างงานแปลทรานสคริป (Transcript) ของวุ้นแปลภาษา 

 

ใบเกรด ทรานสคริป แปลไทย - ญี่ปุ่น
ตัวอย่าง แปลทรานสคริป (Transcript) แปลใบเกรด (ไทย-ญี่ปุ่น)

นอกจากงานแปลเอกสาร แปลทรานสคริป (Transcript) แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลใบเกรด แปลทรานสคริป
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ รับแปลเอกสารด้านกฏหมาย
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร แปลTranscript
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลtranscript
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์