อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลหนังสือเดินทาง แปลพาสปอร์ต (Passport)

แปลหนังสือเดินทาง แปลพาสปอร์ต (Passport)

แปลหนังสือเดินทาง passport
แปลหนังสือเดินทาง แปลพาสปอร์ต (Passport) วุ้นแปลภาษา.com (。◕ˇoˇ◕。)

บริการ แปลหนังสือเดินทาง,แปลพาสปอร์ต (Passport) โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลพาสปอร์ต (Passport) พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว

บริการ ยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลหนังสือเดินทาง,แปลพาสปอร์ต (Passport) มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลพาสปอร์ต (แปล passport) ทันที สามารถส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) กับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกน พาสปอร์ต หรือหนังสือเดินทาง ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น  
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงิน และรอรับเอกสาร

 

*** วิธีการถ่ายรูป พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) เพื่อส่งแปล >>> 

ในการถ่ายรูปพาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) ไม่ว่าจะเป็นของคนไทยหรือต่างชาติ ให้กางหน้าที่มีรูปถ่าย ถ่ายภาพให้เห็นด้านบนและด้านล่าง เหมือนเวลาถ่ายเอกสาร โดยถ่ายให้เห็นเต็มภาพ ไม่มีส่วนใดตกหล่น ตัวเลขตัวอักษรทั้งหมดในหน้าพาสปอร์ตจะต้องเห็นชัด 

ถ้าเป็นกรณีมีเครื่องสแกน หรือให้ร้านทำให้ ให้กางหน้าพาสปอร์ต สแกนส่งมาได้เลย วิธีการสแกน จะทำให้เอกสารมีความชัดเจนสูงที่สุด

กรุณาส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปล มาทางไลน์หรืออีเมลตามที่แจ้ง เพื่อขอทราบราคาค่าแปล กรณีที่ไม่มีไฟล์งานเอกสาร ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งราคาค่าแปลให้ได้

 

ตัวอย่างงาน แปลพาสปอร์ต (passport) ของวุ้นแปลภาษา 

 

พาสปอร์ต แปลไทย - ญี่ปุ่น
ตัวอย่าง แปลหนังสือเดินทาง แปลพาสปอร์ต (passport) (ไทย-ญี่ปุ่น)

 นอกจากงาน แปลหนังสือเดินทาง (แปลpassport) แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลพาสปอร์ต (แปลpassport)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือเดินทาง
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง แปลพาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์