อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลสเปน
 • Pueblos Blancos

 • Gaudi’s Masterpieces – Barcelona

 • City of Arts and Sciences,Valencia

 • Roman Remains ,Segovia

 • Stunning natural scenery

แปลสเปน

บริการ แปลภาษาสเปน โดย วุ้นแปลภาษา  .

งดให้บริการแปลภาษาสเปนชั่วคราว

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

แปลภาษาสเปน
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลภาษาไทยเป็นสเปน เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท
แปลภาษาสเปนเป็นภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท
แปลเอกสารแบบฟอร์มราชการไทยเป็นสเปน เริ่มต้นหน้าละ 800 บาท
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าแปลข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

โทร : 081-439-9277 

เอกสารประเภทต่างๆที่วุ้นแปลภาษา ให้บริการ แปลภาษาสเปน

 

ประเภทเอกสารราชการ (แปลภาษาสเปน)

 • แปลบัตรประชาชน 
 • แปลทะเบียนบ้าน 
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลใบขับขี่ ใบขับขี่สากล
 • แปลทะเบียนสมรส 
 • แปลใบหย่า 
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล
 •  แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า 
 • แปลใบอนุญาตทำงาน หรือ workpermit 
 • แปลใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.48 (ใบผ่านทหาร กรณีต้องการไปทำงานในต่างประเทศ)
 • แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
 • แปลประกาศนียบัตร แปลใบรับรองจบการศึกษา 
 • แปลใบเกรด แปลทรานสคริป 
 • แปลใบมอบอำนาจ 
 • แปลเอกสารในการขอวีซ่า
 • แปลหนังสือรับรองต่างๆ 

ประเภทเอกสารทางกฏหมาย (แปลสเปน)

   • แปลสัญญาซื้อ – ขาย
   • แปลสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
   • แปลสัญญาจำนอง จำนำ
   • แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
   • แปลพินัยกรรม
   • แปลสัญญากู้ ยืม