แปลทะเบียนบ้าน-สำเนาทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน (Birth Certificate)

รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลสำเนาทะเบียนบ้าน รับแปลเอกสารแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร์ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอิตาลี ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม พร้อมประทับตรารับรองเอกสารคำแปลจากศูนย์แปล รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารทำวีซ่า แปลเอกสารขอวีซ่าทุกชนิด และบริการแปลพร้อมรับรองเอกสารกงสุล

เราให้บริการ รับแปลทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน และให้บริการแปลเอกสารขอวีซ่า เอกสารสมรส เอกสารราชการทุกประเภท จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา พร้อมประทับตรารับรองเอกสารแปล ทุกๆภาษา จะแปลโดยนักแปลที่มีความชำนาญในด้านเอกสารราชการโดยเฉพาะ งานแปลมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานที่ต่างประเทศได้จริง และราคาไม่แพง

วุ้นแปลภาษา.com

ติดต่อใช้บริการแปลทะเบียนบ้านได้ทาง

Email: woonpasa2@gmail.com

Line Id: woonpasa

ราคาค่าบริการแปลทะเบียนบ้าน

 • แปลทะเบียนบ้าน ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ250-300 บาท

  ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน แบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร์ (ทร.14/1)

 • แปลทะเบียนบ้าน จากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆเริ่มต้น 500-800 บาท

  แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาญี่ปุ่น จีน เกาหลี อิตาลี กัมพูชา เวียดนาม ลาว

 • ราคาค่าจัดส่ง ems50 บาท

  กรณีให้จัดส่งไปต่างประเทศ ราคาตามไปรษณีย์ไทย

 • ค่าบริการยื่นรับรองเอกสาร กงสุล800 บาท/ท่าน

  ราคาค่ารับรองนี้ ไม่รวม ค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมของกงสุล ฉบับละ 400 บาท

Q จะทราบค่าแปลทะเบียนบ้านได้อย่างไร?

A: ลูกค้าถ่ายรูป แสกน หรือส่งไฟล์ทะเบียนบ้าน รวมถึงเอกสารอื่นๆทั้งหมดที่ต้องการแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการแปล (เช่น แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ฯ) กรณีที่ต้องการให้รับรองเอกสารที่กระทรวงด้วย โปรดระบุมาด้วย แล้วส่งมาทาง email: woonpasa2@gmail.com หรือทางไลน์ ID: woonpasa เมื่อได้รับไฟล์ต้นฉบับงานแปลจากลูกค้าแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาค่าแปลและระยะเวลาที่ใช้แปลเอกสาร ให้ทราบภายใน 30 นาที (อาจจะนานกว่านี้ กรณีเอกสารมีจำนวนหลายหน้า)

Q ถ้ายังไม่มีเอกสาร จะขอทราบราคาได้ไหม?

A: ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถแจ้งราคาค่าแปลใดๆให้ได้ ถ้าลูกค้าไม่ได้ส่งไฟล์งานเอกสารทั้งหมดที่ต้องการแปลมาให้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า โดยสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีเอกสารที่จะแปล และต้องการทราบราคาเบื้องต้น สามารถดูได้ตามราคาค่าแปลทะเบียนบ้านตามตารางด้านบน

รับแปลทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ รวม 8 ภาษา ได้แก่

ภาษาอังกฤษ

แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน แบบทร.14/1 และแปลเอกสารขอวีซ่าทุกชนิด เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองคำแปลจากทางบริษัท

ภาษาญี่ปุ่น

แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาญี่ปุ่น

แปลทะเบียนบ้านภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และแปลทะเบียนบ้านญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย/อังกฤษ จัดรูปแบบคำแปลตามต้นฉบับ ราคาไม่แพง

ภาษาเขมร-กัมพูชา

แปลทะเบียนบ้านภาษาเขมร

แปลทะเบียนบ้านจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร และเป็นทะเบียนบ้านเขมรเป็นภาษาไทย โดยนักแปลชาวเขมรเจ้าของภาษา การันตีงานแปลถูกต้อง

ภาษาอิตาลี

แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอิตาลี

รับแปลทะเบียนบ้านและแปลเอกสารราชการสำหรับสมรส วีซ่า เดินทาง เป็นภาษาอิตาลี และบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล

ภาษาจีน

แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาจีน

แปลทะเบียนบ้านภาษาไทยเป็นภาษาจีนตัวกลาง (จีนตัวย่อ) และภาษาจีนตัวเต็ม จัดรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ พร้อมรับรองคำแปลฟรี

ภาษาเกาหลี

แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาเกาหลี

แปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาเกาหลี แปลเอกสารสมรส เอกสารวีซ่า และเอกสารราชการทุกประเภทจากไทยเป็นภาษาเกาหลี รองรับงานแปลเอกสารด่วน

ภาษาลาว

แปลทะเบียนบ้านภาษาลาว

รับแปลทะเบียนบ้านคนลาวเป็นภาษาไทย รับแปลทะเบียนบ้านจากภาษาไทยเป็นลาว โดยนักแปลเจ้าของภาษา คำแปลถูกต้อง รับรองคำแปลฟรี

ภาษาเวียดนาม

แปลทะเบียนบ้านภาษาเวียดนาม

แปลทะเบียนบ้านของคนเวียดนามเป็นภาษาไทย แปลทะเบียนบ้านไทยเป็นภาษาเวียดนาม พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัทฟรี จัดส่งงานแปลรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย F.A.Q :

วุ้นแปลภาษา.com ให้บริการรับแปลทะเบียนบ้าน และแปลเอกสารราชการ เอกสารสมรสกับชาวต่างชาติ ทุกประเภท โดยรองรับงานแปลถึง 8 ภาษา ซึ่งในแต่ละภาษานั้น ผู้แปลจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านการแปลเอกสารราชการเหล่านี้โดยตรง  โดยจะมีการใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการ ตรงกับทางหน่วยงานราชการกำหนด มีการจัดวางรูปแบบคำแปลตรงตามต้นฉบับ เพื่อให้งานแปลมีความสมบูรณ์และโอกาสที่จะผ่านการตรวจสอบมีมากที่สุด โดยที่ผ่านมา ลูกค้าที่นำคำแปลจากเราไปใช้ที่ต่างประเทศ ยังไม่เคยมีปัญหาในการตีกลับมาแก้ไขใดๆเลย

ทั้งในการแปลทะเบียนบ้าน รวมถึงงานแปลเอกสารราชการ เอกสารวีซ่า ทั้งหมด ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปลลงบนงานแปลทุกฉบับให้เรียบร้อย และถ้าต้องการนำไปรับรองที่กงสุล กระทรวงต่างประเทศด้วย ทางเราก็มีบริการให้ด้วย โดยจะมีค่าบริการเพิ่มต่างหาก ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับรองเอกสาร ผ่านทางเมล/ไลน์ 

ชำระเงินก่อนเริ่มงานแปล: โดยเมื่อลูกค้าชำระค่าบริการแปลแล้ว สามารถแจ้งชำระค่าแปลเอกสารมาทางอีเมลหรือไลน์ที่ลูกค้าได้ส่งเอกสารเข้ามา เมื่อได้รับยอดโอนแล้วทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการแปลเอกสารให้ในทันที

ลูกค้าถ่ายรูป แสกน หรือส่งไฟล์ทะเบียนบ้าน รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ต้องการแปล พร้อมแจ้งคู่ภาษาที่ต้องการแปล (เช่นต้องการแปลเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลเป็นภาษาจีนตัวเต็ม/ตัวย่อ ฯ) แล้วส่งมาให้เราทางอีเมล woonpasa2@gmail.com หรือทางไลน์ไอดี woonpasa ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งราคาค่าแปลทะเบียนบ้าน รวมถึงค่าแปลเอกสารอื่นๆให้ทราบ โดยลูกค้าสามารถชำระเงินเพื่อเริ่มงานแปลได้ในทันที

จัดส่งให้ทาง EMS ไปรษณีย์ไทยหรือแมสเซนเจอร์เอกชน (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง) กรณีที่ต้องการให้ส่งไปต่างประเทศ สามารถจัดส่งให้ได้ผ่านทาง EMS DHL หรือ FEDX ตามแต่ตกลงกัน

วุ้นแปลภาษา.com จดทะเบียนในนามบริษัท เค.ไอ.เอ็ม เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ให้บริการแปลเอกสารวีซ่า แปลเอกสารเพื่อแต่งงานกับชาวต่างชาติ เช่น ทะเบียนบ้าน พาสปอร์ต บัตรประชาชน ใบสมรส ฯ ผ่านทางเว็บไซต์แห่งนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และได้ประกอบธุรกิจแปลเอกสารมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี ยังไม่เคยมีประวัติเสียๆหายๆ หรือข่าวเรื่องการโกงค่าแปลลูกค้า รวมถึงการส่งงานคุณภาพแย่ๆให้ลูกค้าเลยแม้แต่น้อย ลูกค้าสามารถนำชื่อบริษัท หรือชื่อเว็บไซต์ ไป search ผ่านทาง google เพื่อให้มั่นใจได้ และความเป็นจริงแล้ว ในการจัดสร้างเว็บไซต์ การลงโฆษณากับทาง google การจัดทำอันดับเว็บไซต์เพื่อให้ติดคำค้นหาใน google ก็ต้องใช้งบประมาณที่มากอยู่แล้ว ทางบริษัทต้องการจำนวนงานแปลที่เพิ่มขึ้น มากกว่าที่จะโกงค่าแปลลูกค้าไม่กี่คนแล้วหากินไม่ได้อีกเลย จึงอยากให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องนี้ได้เลยว่า เมื่อโอนค่าแปลแล้ว ลูกค้าจะได้รับงานที่มีคุณภาพ สมราคา อย่างแน่นอน

มีบริการยื่นกงสุลด้วย : ทางศูนย์แปลวุ้นแปลภาษา มีบริการ รับรองเอกสาร กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ให้ด้วย โดยจะมีค่าบริการในการยื่น รับรองเอกสาร 800 บาท/1ท่าน (ทั้งนี้ราคาค่าบริการยื่นรับรองนี้ ไม่รวมค่าแปลเอกสาร และค่าธรรมเนียมของทางกงสุล ฉบับละ 400 บาท) โดยจะใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 

กรณีคำแปลทะเบียนบ้านหรือเอกสารอื่นๆที่แปลไป มีข้อผิดพลาด ทางบริษัทจะแก้ไขให้จัดส่งเอกสารฉบับแก้ไขให้ใหม่โดยเร็ว โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้เฉพาะในประเทศเท่านั้น กรณีให้ส่งไปต่างประเทศจะคิดค่าจัดส่งตามจริง
แต่ถ้าข้อผิดพลาดนั้นๆไม่ได้เกิดขึ้นจากทางบริษัท เช่น ลูกค้าให้ชื่อสะกดภาษาอังกฤษของบุคคลมาผิด แล้วต้องการแก้ไขหลังจากส่งเอกสารไปแล้ว / ต้นฉบับทะเบียนบ้านไม่ชัด หรืออ่านไม่ได้ แล้วทางบริษัทส่งไฟล์งานให้ตรวจเช็คแล้ว แต่มีการมาขอแก้ไขในภายหลังจากส่งเอกสารไปแล้ว / ลูกค้าไม่ได้แจ้งชื่อสะกดบุคคลมา แต่ต้องการมาขอแก้ไขในภายหลัง ฯ กรณีเหล่านี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง

ไม่มี : ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทให้บริการับยื่นรับรองเอกสาร เฉพาะที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ที่เดียวเท่านั้น

ลูกค้าต้องสอบถามไปยังสถานทูตในประเทศที่ท่านจะนำเอกสารไปใช้ หรือสอบถามไปยังเขต/อำเภอ ในประเทศไทย ที่ท่านจะนำเอกสารไปใช้ ว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ก็เพราะ ท่านจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ไม่ต้องมาเตรียมเอกสารและเสียค่าใช้จ่ายหลายที ท่านสามารถเปิด google แล้วพิมพ์ชื่อสถานทูต หรืออำเภอ หรือเขต ต่างๆ แล้วโทรไปสอบถามได้เลย 

ในการแปลทะเบียนบ้าน หรือเอกสารวีซ่า เอกสารสมรสอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษนั้น จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ตามคิวงานในช่วงนั้นๆ โดยเราจะแจ้งกำหนดระยะเวลาในการแปลให้ลุกค้าทราบในใบเสนอราคา และในกรณีแปลทะเบียนบ้านเป็นภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ฯ จะใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน ถ้าลุกค้ามีกำหนดใช้งานเอกสาร รบกวนแจ้งสอบถามได้เลยค่ะ

 

เอกสารอื่นๆที่ให้บริการรับแปล

1.แปลเอกสารขอวีซ่าทุกประเภท   แปลเอกสารขอวีซ่าทุกชนิด เช่น แปลใบเกิด (ทร.1) (ทร.19) แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20) แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ช.3) แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4) แปลบัตรประชาชน แปลคำขอมีบัตรประชาชน คำขอต่ออายุบัตรประชาชน แปลใบสูติบัตร  แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14) แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2) รับแปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7) รับแปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด รับแปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต

2. แปลเอกสารแต่งงาน เอกสารจดทะเบียนสมรส รับแปลเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)  แปลทะเบียนสมรส (คร.2) แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3) แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14) รับแปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร แปลหนังสือรับรองความประพฤติ รับแปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว พร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท

3. แปลเอกสารการศึกษา แปลหนังสือรับรองจบการศึกษา แปลใบเกรด Transcript รับแปลใบประกาศนีบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รับแปลใบรับรองการผ่านการฝึกงาน แปลหนังสือรับรองการทำงาน แปลใบรับรองจบการศึกษา แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)

4. แปลเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรองบริษัท  แปลหนังสือมอบอำนาจ รับแปลหนังสือจดทะเบียนการค้า แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท รับแปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แปลใบรับรองการเสียภาษี แปลใบเสนอราคา แปลงบดุล แปลหนังสือบริคณห์สนธิ

5. แปลเอกสารราชการอื่นๆ แปลใบขับขี่ แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ แปลทะเบียนรถ แปลสิทธิบัตร แปลทะเบียนการค้า

6. แปลจดหมาย แปลจดหมายธุรกิจ แปลจดหมายขอวีซ่า รับแปลจดหมายแนะนำตัว แปลจดหมายเชิญ รับแปลจดหมายเป็นภาษาต่างๆรวม 7 ภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี กัมพูชา เวียดนาม ลาว

7. แปลเมนูอาหาร แปลเว็บไซต์ แปลเมนูอาหารหรือเว็บไซต์ สำหรับเว็บไซต์หลายภาษา รับแปลเมนูเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เกาหลี ลาว เขมร ฯ

8. แปลบทคัดย่อ แปลบทความ งานวิจัย แปลจาก abstract แปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  แปลงานสำหรับนักศึกษา จัดส่งงานได้รวดเร็ว ราคาไม่แพง