อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปล หนังสือจดทะเบียนบริษัท

แปล หนังสือจดทะเบียนบริษัท

 

หนังสือจดทะเบียนบริษัท พค0401
รับแปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท แปลใบ พค.0401

บริการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท ฟรี!!!

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

 รับประกันความถูกต้อง – เอกสารจะดำเนินการแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารราชการ/บริษัท โดยเฉพาะ

  จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว

 บริการยื่นเรื่องรับรองเอกสารที่กงสุล

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ทันที สามารถส่งสำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ใบพค.0401 กับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกน ใบหนังสือจดทะเบียนบริษัท ใบพค.0401 รวมถึงเอกสารบริษัทอื่นๆที่ต้องการแปล ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น  พร้อมทั้งแจ้งภาษาที่ต้องการแปล
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงิน และรอรับเอกสาร

หมายเหตุ:

** ทางบริษัทจะแจ้งเสนอราคาเฉพาะลูกค้าที่ได้ส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลมาแล้วเท่านั้น

** เงื่อนไขการใช้บริการ :รับชำระค่าบริการแปลเต็มจำนวน ก่อนเริ่มงานแปล

 

ตัวอย่างงานแปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ของวุ้นแปลภาษา 

แปลญี่ปุ่น ทะเบียนบริษัท
ตัวอย่างงาน แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท โดยวุ้นแปลภาษา.com

 

แปลญี่ปุ่น tower
♥♥ บริการ แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท โดยวุ้นแปลภาษา.com ♥♥

 นอกจากงาน แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารราชการอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์