อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลหนังสือเปลี่ยนชื่อ (หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ)

แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลหนังสือเปลี่ยนชื่อ (หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ)

 

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อสกุล ช5
♥♥ บริการ แปลใบเปลี่ยนชื่อ,แปลหนังสือเปลี่ยนชื่อ โดยวุ้นแปลภาษา ♥♥
แบบใบเปลี่ยนชื่อ-ช3

บริการ แปลใบเปลี่ยนชื่อ,แปลหนังสือเปลี่ยนชื่อ พร้อมบริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กงสุล โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลใบเปลี่ยนชื่อ พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท ฟรี!!

  การันตี ส่งงานตรงเวลา กรณีส่งงานช้ากว่ากำหนด ยินดีลดราคาค่าแปลให้ 30 %

  ใบเปลี่ยนชื่อแต่ละภาษา จะแปลโดยนักแปลที่มีความชำนาญด้านการแปลเอกสารราชการเพื่อยื่นกงสุล, สถานทูตโดยตรง จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว แจ้งประเมินราคาภายใน 1 ชั่วโมง

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลใบเปลี่ยนชื่อ,แปลหนังสือเปลี่ยนชื่อ มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลใบเปลี่ยนชื่อ,แปลหนังสือเปลี่ยนชื่อ ทันที สามารถส่งสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ทางบริษัทฯ ประเมินราคา  ได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลเอกสารกับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกนเอกสารที่ต้องการแปล  ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น พร้อมแจ้งว่าต้องการแปลเป็นภาษาอะไร ต้องการรับงานเมื่อไร
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงิน และรอรับเอกสาร

กรุณาส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปล มาทางไลน์หรืออีเมลตามที่แจ้ง เพื่อขอทราบราคาค่าแปล กรณีที่ไม่มีไฟล์งานเอกสาร ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งราคาค่าแปลให้ได้  

ตัวอย่างงานแปลใบเปลี่ยนชื่อ ของวุ้นแปลภาษา 

ใบเปลี่ยนชื่อ (ช.3) แปลไทย - ญี่ปุ่น
ตัวอย่างงาน แปลใบเปลี่ยนชื่อ,แปลหนังสือเปลี่ยนชื่อ (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

 นอกจากงาน แปลใบเปลี่ยนชื่อ แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบเปลี่ยนชื่อ,แปลหนังสือเปลี่ยนชื่อ,แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์

 

 

การเปลี่ยนชื่อ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยตลอด ไม่ว่าจะเวลาไหนก็ได้ เปลี่ยนชื่อกี่ครั้งก็ได้ โดยหลักแล้วแค่ชื่อไม่มีความหมายในทางหยาบคาย หรือลบหลู่ดูหมิ่น ก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้ โดยเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ ก็จะไปที่อำเภอ เพื่อแจ้งความประสงค์ว่าต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการ พร้อมออกหนังสือรับรองให้ โดยออกเป็นหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ หรือมักจะเรียกว่า ใบเปลี่ยนชื่อ อาจจะเป็น ช3 ช4 ช5 ซึ่งเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศ หรือกรณีเรียนต่อ หรือมีความจำเป็นที่จะต้องแปลใบสูติบัตร (ใบเกิด) หากชื่อในใบเกิด ไม่ตรงกับชื่อปัจจุบันตามพาสปอร์ต ก็จะต้องมีการแปลใบเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ทางหน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆ ได้ทราบว่า คนในรูปถ่ายตามพาสปอร์ตเป็นคนๆเดียวกับในใบสูติบัตรจริงๆ ดังนั้น จึงต้องแปลใบเปลี่ยนชื่อ ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง ก็จะต้องแปลใบเปลี่ยนชื่อ ตั้งแต่ชื่อตามใบเกิด ไปจนถึงชื่อปัจจุบันเลยทีเดียว

แปลใบเปลี่ยนชื่อ
♥♥ บริการ รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ พร้อมรับรองเอกสาร ประทับตราบริษัทฟรี ♥♥

ซึ่งในกรณีที่ต้องรับรองเอกสารจากนิติกรณ์กรมการกงสุลด้วยแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหลายๆครั้ง ก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เพราะจะต้องรับรองใบเปลี่ยนชื่อทุกๆใบที่เปลี่ยนเลย ดังนั้นถ้าเป็นไปได้แล้ว ก็พยายามอย่าเปลี่ยนชื่อบ่อยๆมากนัก เพราะเวลาที่จะต้องใช้เอกสารเพื่อทำนิติกรรมต่างๆแล้ว ก็จะต้องเตรียมเอกสารมากขึ้น อีกทั้ง ถ้าเปลี่ยนชื่อหลายๆครั้ง แล้วทำใบเปลี่ยนชื่อหายไปแค่ใบเดียว ก็ต้องเสียเวลาไปคัดใบเปลี่ยนชื่อมาใหม่อีก

เอกสารราชการต่างๆ รวมถึงใบเปลี่ยนชื่อ การแปลเป็นอังกฤษเพื่อรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลนั้น จะต้องแปลให้ถูกต้องเป๊ะๆตามหลักที่กองสัญชาติ (กระทรวงต่างประเทศ) ใช้กัน ซึ่งปกติแล้วทางกงสุลจะมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลอยู่ แต่ว่าคำแปลภาษาอังกฤษนั้น มีการอัพเดทอยู่อย่างเสมอ อีกทั้งยังมีรายละเอียด ยศ คำนำหน้า ตำแหน่ง หน้าที่ปฏิบัติการต่างๆ นอกจากนี้ ในการจัดเรียงตาราง การจัดตำแหน่งต่างๆ จะต้องถูกต้องตรงตามต้นฉบับทุกอย่าง วันที่ ลายเซ็น ตราประทับต่างๆ ก็ต้องเข้าใจและแปลออกมาให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ตามกงสุลได้วางไว้ ซึ่งสามารถแปลเองก็ได้ แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลามากนัก และขี้เกียจมาแก้ไขเอกสารอีก โดยหากลูกค้าต้องการแปลใบเปลี่ยนชื่อ รวมถึงแปลเอกสารราชการอื่นๆ เช่น แปลทะเบียนบ้าน  แปลใบสูติบัตร เป็นภาษาอังกฤษแล้ว สามารถเลือกใช้บริการแปลจากทางวุ้นแปลภาษาได้ตลอดเวลา โดยอัตราค่าบริการแปลเป็นอังกฤษจะอยู่ประมาณหน้าละ 250-350 บาทเท่านั้น

นอกจากนี้ ถ้าเป็นเอกสารด้านบริษัท ไม่ว่าจะเป็น งานแปลหนังสือรับรองบริษัท แปลใบทะเบียนพาณิชย์ ภพ20 แปลวัตถุประสงค์บริษัท ฯ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าหรือใช้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ก็มีบริการแปลเอกสารให้ในราคาย่อมเยาว์ ท่านสามารถส่งไฟล์มาเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการแปลทางอีเมลที่แจ้งไว้ข้างต้น