อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลใบมรณบัตร-แปลใบมรณะบัตร

แปลใบมรณบัตร-แปลใบมรณะบัตร

ตัวอย่างงาน แปลใบมรณบัตร ของวุ้นแปลภาษา 

 

มรณะบัตร แปลไทย - ญี่ปุ่น
ตัวอย่าง แปลใบมรณบัตร (มรณะบัตร) (ไทย-ญี่ปุ่น)

บริการ แปลใบมรณบัตร (ใบมรณะบัตร) โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลใบมรณบัตร พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  แปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อยื่นรับรองกงสุลโดยเฉพาะ ดังนั้นท่านหายห่วงได้เลยครับเรื่องความถูกต้อง

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว ประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว (ภายใน 30นาที – 1 ชั่วโมง)

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลใบมรณบัตร,แปลใบมรณะบัตร มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลใบมรณบัตร ทันที สามารถส่งสำเนาใบมรณบัตร หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

โทร : 02-476-9866  แฟ็กซ์ : 02-876-1891

มือถือ : 081-439-9277 (มล)

เวลาเปิดทำการ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.00 – 19.00 น.

(กรณีเป็นงานด่วน สามารถติดต่อได้ถึงเวลา 20.00 น.)

**หมายเหตุ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้น ใช้คำว่า “ใบมรณบัตร” ทางวุ้นแปลภาษาจำต้องใช้คำว่า “ใบมรณะบัตร” ด้วย เพื่อประโยชน์ต่อการค้นหาเพียงเท่านั้นครับ

 นอกจากงาน แปลมรณบัตร แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณะบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบมรณะบัตร ใบแจ้งตาย
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบมรณะบัตร แปลใบมรณบัตร
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์