อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบจบการศึกษา

แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบจบการศึกษา

บริการ แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบจบการศึกษา โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบจบการศึกษา  ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นภาษาไทย พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบจบการศึกษา จากภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาลาว ฯ เป็นภาษาไทย โดยนักแปลที่มีความชำนาญ คำแปลมีความถูกต้อง

  จัดรูปแบบตาราง การวางตำแหน่งเหมือนตามต้นฉบับประกาศนียบัตร หรือใบจบการศึกษา

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว ตอบรับ email ประเมินราคาภายใน 1 ชั่วโมง

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบจบการศึกษา มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลใบประกาศนียบัตร แปลใบจบการศึกษา  กรุณาถ่ายรูปหรือสแกน ใบประกาศนียบัตร หรือใบจบการศึกษารวมถึงเอกสารอื่นๆ เพื่อให้เราประเมินราคา  ส่งมาได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277  

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลใบประกาศนียบัตร แปลใบจบการศึกษา จากภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น เป็นไทย กับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกนเอกสารที่ต้องการแปล  ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น
  2. เมื่อได้รับไฟล์เอกสารจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงินค่าแปลเอกสาร และรอรับเอกสาร

กรุณาส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปล มาทางไลน์หรืออีเมลตามที่แจ้ง เพื่อขอทราบราคาค่าแปล กรณีที่ไม่มีไฟล์งานเอกสาร ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งราคาค่าแปลให้ได้  

ตัวอย่างงานแปลใบประกาศนียบัตร ใบจบการศึกษา ของวุ้นแปลภาษา 

 

นอกจากงานแปลเอกสาร แปลใบจบการศึกษา ใบผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลใบเกรด แปลทรานสคริป
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ รับแปลเอกสารด้านกฏหมาย
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร แปลTranscript
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
แปลภาษาญี่ปุ่น
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลtranscript
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์