อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลเยอรมัน
 • Germany-Viktualienmarkt แปลเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน

 • Germany-The Bavarian National Museum แปลเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน

 • Germany-olympic park แปลเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน

 • Germany - AllianzArena แปลเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน

 • Germany - Marienplatz แปลเยอรมัน แปลภาษาเยอรมัน

แปลเยอรมัน

บริการ แปลภาษาเยอรมัน โดย วุ้นแปลภาษา

งดให้บริการแปลภาษาเยอรมันชั่วคราวค่ะ

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

แปลภาษาเยอรมัน
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลเอกสารแบบฟอร์มราชการเป็นภาษาเยอรมัน เริ่มต้นหน้าละ 600 บาท
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ค่าบริการ แปลภาษาเยอรมัน ข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

โทร : 081-439-9277 

Line Id : woonpasa

เอกสารประเภทต่างๆที่วุ้นแปลภาษา ให้บริการ แปลเยอรมัน

 

ประเภทเอกสารราชการ (แปลเยอรมัน)

   • แปลบัตรประชาชน 
   • แปลทะเบียนบ้าน 
   • แปลสูติบัตร ใบเกิด
   • แปลใบขับขี่ ใบขับขี่สากล
   • แปลทะเบียนสมรส 
   • แปลใบหย่า 
   • แปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล
   •  แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
   • แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า 
   • แปลใบอนุญาตทำงาน หรือ workpermit 
   • แปลใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.48 (ใบผ่านทหาร กรณีต้องการไปทำงานในต่างประเทศ)
   • แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
   • แปลประกาศนียบัตร แปลใบรับรองจบการศึกษา 
   • แปลใบเกรด แปลทรานสคริป 
   • แปลใบมอบอำนาจ 
   • แปลเอกสารในการขอวีซ่า
   • แปลหนังสือรับรองต่างๆ 

ประเภทเอกสารทางกฏหมาย (แปลเยอรมัน)

   • แปลสัญญาซื้อ – ขาย
   • แปลสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
   • แปลสัญญาจำนอง จำนำ
   • แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
   • แปลพินัยกรรม
   • แปลสัญญากู้ ยืม