อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลอังกฤษ
 • บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ โดยวุ้นแปลภาษา.com

 • รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ โดยนักแปลระดับปริญญาเอก

 • แปลเอกสารราชการ พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท ฟรี!!

 • บริการ แปลบทคัดย่อ บทความ งานวิจัย เปเปอร์ ในราคานักศึกษา

 • ♥ English Translation Service by วุ้นแปลภาษา ♥

แปลอังกฤษ

บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ,แปลเอกสารภาษาอังกฤษ โดย วุ้นแปลภาษา

>>>  บริการ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองงานแปลจากบริษัท ฟรี!!

>>>  กรณีเป็นเอกสารราชการ เรามีบริการรับยื่นรับรองเอกสารที่กงสุล กระทรวงต่างประเทศ ในราคาเพียง 800 บาทต่อ 1 งานเท่านั้น (พร้อมจัดส่ง EMS ฟรี)

>>>  นักแปลภาษาอังกฤษของเรา จบการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หลากสาขาวิชา และมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารของนักศึกษามาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บทคัดย่อ เปเปอร์ บทความ ฯลฯ

>>>  พร้อมรับงานด่วน การันตีส่งงานตรงเวลา หากส่งช้าเกินกำหนด ยินดีลดราคางานแปล 30%

>>>  ติดต่อง่าย ตอบรับรวดเร็ว กรณีมีเอกสารราชการ สามารถแจ้งกลับได้ภายใน 1 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

ค่าบริการรับแปลภาษาอังกฤษ
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท
แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย เริ่มต้นหน้าละ 350 บาท
แปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษ 250-350 บาท
ยื่นเรื่องรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล 800 บาทต่อครั้ง
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท

หมายเหตุ ค่าบริการรับแปลภาษาอังกฤษ ข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

Id Line : woonpasa

โทร : 02-476-9866  แฟ็กซ์ : 02-876-1891  

มือถือ : 081-439-9277 

 

กลับสู่หน้าแรกบริการ รับแปลเอกสาร

 

เอกสารประเภทต่างๆที่วุ้นแปลภาษาให้บริการ รับแปลภาษาอังกฤษ

ประเภทเอกสารราชการ 

 • แปลบัตรประชาชน 
 • แปลทะเบียนบ้าน 
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลใบขับขี่ ใบขับขี่สากล
 • แปลทะเบียนสมรส 
 • แปลใบหย่า 
 • แปลงบการเงิน
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล
 •  แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า 
 • แปลใบอนุญาตทำงาน หรือ workpermit 
 • แปลใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.48 (ใบผ่านทหาร กรณีต้องการไปทำงานในต่างประเทศ)
 • แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
 • แปลประกาศนียบัตร แปลใบรับรองจบการศึกษาภาษาอังกฤษ
 • แปลใบเกรด แปลทรานสคริป 
 • แปลใบมอบอำนาจ 
 • แปลเอกสารในการขอวีซ่า
 • แปลหนังสือรับรองต่างๆ 

** นอกเหนือจากรายชื่อข้างต้นแล้ว เอกสารราชการอื่นๆ ทุกประเภท สามารถถ่ายรูปส่งไฟล์งานมาเพื่อสอบถามราคาและระยะเวลาได้ทางอีเมล หรือ line  **

ประเภทเอกสารทางกฏหมาย 

 • แปลสัญญาซื้อ – ขาย
 • แปลสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
 • แปลสัญญาจำนอง จำนำ
 • แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร
 • แปลพินัยกรรม
 • แปลสัญญากู้ ยืม