อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด ใบรับรองความเป็นโสด

แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด ใบรับรองความเป็นโสด

หนังสือรับรองโสด แปลไทย - เกาหลี
♥ ตัวอย่างงานแปล หนังสือรับรองโสด (ไทย – เกาหลี) ของวุ้นแปลภาษา ♥

บริการ แปลใบรับรองโสด แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลใบรับรองความเป็นโสด พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท ฟรี!!

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

 งานแปลมีความถูกต้อง เอกสารจะถูกแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อยื่นรับรองกงสุลโดยเฉพาะ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว – เมื่อได้รับไฟล์งานจากลูกค้าแล้ว สามารถแจ้งเสนอราคาได้ภายใน 1 ชั่วโมง

 บริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กงสุล สะดวกสบาย ในราคาเพียง 800 บาท (พร้อมส่ง EMS)

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด แปลใบรับรองโสด มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด  แปลใบรับรองโสด ทันที สามารถส่งสำเนาใบรับรองโสด หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลใบรับรองความเป็นโสด กับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกน แปลใบรับรองความเป็นโสด รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ต้องการแปล ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น  พร้อมทั้งแจ้งภาษาที่ต้องการแปล
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงิน และรอรับเอกสาร

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะแจ้งเสนอราคาเฉพาะลูกค้าที่ได้ส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลมาแล้วเท่านั้น 

หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ ใบรับรองความเป็นโสด หรือ ใบรับรองสถานภาพการสมรส บ้างก็เรียกว่า ใบรับรองโสด

เอกสารที่จำเป็น เมื่อจะต้องมีการ จดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ ไม่ว่าการจดทะเบียนสมรสนั้น จะทำขึ้นในประเทศใดก็ตาม โดยหากจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย  คู่สมรสฝ่ายชาวต่างชาติก็จะต้องมี หนังสือรับรองความเป็นโสด ซึ่งออกจากสถานทูตของประเทศเขา  ส่วนถ้าการจดทะเบียนจะทำขึ้นในต่างประเทศ  ทางฝ่ายไทยเองก็ต้องมีใบรับรองตรงนี้เช่นกัน

คำถามและปัญหาที่พบบ่อย

ใบรับรองโสด ขอที่ไหน?

คนไทย สามารถขอออกใบรับรองโสด/หนังสือรับรองความเป็นโสด ได้ที่อำเภอหรือเขตที่มีชื่อตามทะเบียนบ้าน แจ้งทางเขตว่าต้องการขอออก ใบรับรองโสด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการสอบถามข้อมูลต่างๆ พร้อมพยาน และออกใบรับรองโสดให้

ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาต่างๆในใบรับรองโสดให้ดี

เวลาที่ทางเขตหรือทางอำเภอ ออกใบรับรองโสด/หนังสือรับรองโสด มาให้แล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียด เนื้อหาในใบรับรองโสดให้ดี ตรวจชื่อสะกดของเรา พยาน เลขบัตรประชาชน ให้เรียบร้อย ถ้าผิดพลาดก็แจ้งทางเจ้าพนักงานได้เลย เพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาที่จะนำไปแก้ไขใหม่อีกครั้ง

ใบรับรองโสดไม่ต้องเคลือบ

เมื่อได้ใบรับรองโสดจากอำเภอมาแล้ว ไม่ต้องเคลือบอย่างเด็ดขาด  เนื่องจากเวลานำไปขอรับรองที่กรมการกงสุลแล้ว จะใช้ไม่ได้ ดังนั้นเมื่อได้ใบรับรองโสดมาแล้ว แค่ใส่ซองเอกสารไว้ก็เพียงพอแล้ว

 นอกจากงาน แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือ แปลใบรับรองโสด แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารราชการอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสด
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบรับรองความเป็นโสด
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลใบรับรองความเป็นโสด
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์