อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลภาษาอิตาลี – แปลอิตาลี
 • บริการ รับแปลภาษาอิตาลี // วุ้นแปลภาษา.com

  รับแปลภาษาอิตาลี รับแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นอิตาลี พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท คำแปลถูกต้อง บริการรวดเร็ว

 • รับแปลเอกสารราชการเป็นภาษาอิตาลีด่วน

  แปลเอกสารราชการ แปลใบรับรองโสด ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอิตาลี พร้อมรับรองเอกสารกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 • แปลภาษาอิตาลี งานคุณภาพ คำแปลถูกต้อง

  บริการ แปลภาษาอิตาลี โดยนักแปลประสบการณ์กว่า 15 ปี มีความถูกต้องของคำแปล พร้อมยื่นรับรองเอกสารกงสุล

 • แปลภาษาอิตาลี พร้อมรับรองเอกสาร

  ทางบริษัท มีบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สำหรับงานแปลภาษาอิตาลี

 • รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ อิตาลี

  วุ้นแปลภาษา.com รับแปลเอกสาร แปลงาน รวมถึงให้บริการ แปลภาษาไทยเป็นอิตาลี สำหรับเอกสารราชการ เอกสารยื่นขอวีซ่า เอกสารแต่งงานฯ

แปลภาษาอิตาลี – แปลอิตาลี

บริการ แปลภาษาอิตาลี โดย วุ้นแปลภาษา

** ทางบริษัทฯ ให้บริการแปลภาษาอิตาลี เฉพาะแต่ เอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการจากไทยแปลเป็นภาษาอิตาลี เช่น ใบเกิด ใบสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนบ้าน ฯ เท่านั้น และมีให้บริการแปลภาษาอิตาลี และเป็นตัวแทนนำเอกสารไปรับรองที่กรมการกงสุล  กระทรวงต่างประเทศ 

เอกสารด้านเนื้อหาอื่นๆ นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่ได้รับแปลเป็นภาษาอิตาลี

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

แปลภาษาอิตาลี
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลภาษาอิตาลี เป็นภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 800 บาท
แปลภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี เริ่มต้นหน้าละ 800 บาท
ค่าบริการยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล ครั้งละ 800 บาท
ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร คิดตามจริง ชุดละ 400 บาท
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าแปลภาษาอิตาลีข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa