อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลภาษาจีน แปลจีน
 • รับแปลภาษาจีน โดยนักแปลที่จบจากประเทศจีนโดยตรง

 • รับแปลภาษาจีน อังกฤษ ไทย

 • รับแปลเอกสารราชการภาษาจีน อังกฤษ ไทย พร้อมยื่นกงสุล

 • รับแปลภาษาไทยเป็นจีน (โดยเจ้าของภาษา)

 • รับแปลเอกสารภาษาจีนทุกประเภท จัดส่งงานตรงตามกำหนด

แปลภาษาจีน แปลจีน

บริการ รับแปลภาษาจีน โดย วุ้นแปลภาษา

              วุ้นแปลภาษา ให้บริการรับแปลภาษาจีน แปลเอกสารภาษาจีน โดยเลือกใช้บริการได้ทั้ง แปลจีนเป็นไทย,แปลไทยเป็นจีน,แปลจีนเป็นอังกฤษ และแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน โดยนักแปลที่มีประสบการณ์การแปลภาษาจีนมาอย่างยาวนาน จัดส่งงานตรงตามกำหนดเวลา รับประกันคุณภาพงานแปล (กรณีที่ต้องการตราประทับรับรองงานแปลจากบริษัท ทางเรามีบริการประทับตราฟรี) พร้อมบริการยื่นรับรองเอกสารราชการ ในราคาเพียง 800 บาทต่อ 1 งาน (รวมค่า EMS แล้ว)

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

รับแปลภาษาจีน
บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลเอกสารแบบฟอร์มราชการเป็นภาษาจีน เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
แปลภาษาจีนเป็นไทย เริ่มต้นหน้าละ 600 บาท
แปลภาษาไทยเป็นจีน เริ่มต้นหน้าละ 600 บาท
แปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ (อังกฤษ-จีน) ถ่ายรูปส่งไฟล์ส่งประเมินราคา
ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท ฟรี
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าแปลเอกสารภาษาจีนข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

LineId : woonpasa

โทร : 02-476-9866  แฟ็กซ์ : 02-876-1891  

มือถือ : 081-439-9277 

 

ตัวอย่างงาน แปลเอกสารภาษาจีน ของวุ้นแปลภาษา

แปลจีนเป็นไทย,แปลไทยเป็นจีน,แปลจีนเป็นอังกฤษ,แปลอังกฤษเป็นจีน
ตัวอย่างงานแปลใบสำคัญการสมรส (คร.3) (แปลไทยเป็นจีน)

เอกสารประเภทต่างๆที่วุ้นแปลภาษา ให้บริการรับแปลภาษาจีน

ประเภทเอกสารราชการ

 • แปลบัตรประชาชน 
 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร ใบเกิด
 • แปลใบขับขี่ ใบขับขี่สากล
 • แปลทะเบียนสมรสภาษาจีน
 • แปลใบหย่า ภาษาจีน
 • แปลใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล
 •  แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน
 • แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า ภาษาจีน
 • แปลใบอนุญาตทำงาน หรือ workpermit 
 • แปลใบ สด.8 สด.9 หรือ สด.48 (ใบผ่านทหาร กรณีต้องการไปทำงานในต่างประเทศ)
 • แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
 • แปลประกาศนียบัตร แปลใบรับรองจบการศึกษา
 • แปลใบเกรด แปลทรานสคริป 
 • แปลใบมอบอำนาจ 
 • แปลเอกสารในการขอวีซ่า
 • แปลหนังสือรับรองต่างๆ 

ประเภทเอกสารทางกฏหมาย

 • แปลสัญญาซื้อ – ขาย (รับแปลภาษาจีนเป็นไทย,แปลจีนเป็นอังกฤษ เท่านั้น)
 • แปลสัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (รับแปลภาษาจีนเป็นไทย,แปลจีนเป็นอังกฤษ เท่านั้น)
 • แปลสัญญาจำนอง จำนำ (รับแปลภาษาจีนเป็นไทย,แปลจีนเป็นอังกฤษ เท่านั้น)
 • แปลใบจดทะเบียนรับรองบุตร (รับแปลภาษาจีนเป็นไทย,แปลจีนเป็นอังกฤษ เท่านั้น)
 • แปลพินัยกรรม
 • แปลสัญญากู้ ยืม (รับแปลภาษาจีนเป็นไทย,แปลจีนเป็นอังกฤษ เท่านั้น)