อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลฝรั่งเศส
  • รับแปลภาษาฝรั่งเศส โดยนักแปลเอกฝรั่งเศสโดยตรง

  • รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส - อังกฤษ - ไทย

  • แปลภาษาฝรั่งเศส - ส่งงานตรงตามกำหนด

  • รับแปลภาษาไทยเป็นฝรั่งเศส

  • รับแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย

  • แปลภาษาฝรั่งเศส โดยวุ้นแปลภาษา.com

แปลฝรั่งเศส

บริการ รับแปลภาษาฝรั่งเศส โดย วุ้นแปลภาษา

งดให้บริการแปลภาษาฝรั่งเศสชั่วคราว

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

แปลฝรั่งเศส
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท
แปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 700 บาท
แปลเอกสารแบบฟอร์มราชการไทยเป็นฝรั่งเศส เริ่มต้นหน้าละ 800 บาท
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าแปลภาษาฝรั่งเศสข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa