อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลบัตรประชาชน
 • รับแปลเอกสาร แปลภาษาด่วน โดยวุ้นแปลภาษา

  รับแปลเอกสารราชการทุกประเภท รับแปลเอกสารด่วน ให้บริการรวดเร็ว

 • แปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองเอกสาร กงสุล

  รับแปลเอกสาร พร้อมเป็นตัวแทนดำเนินการยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ราคาเพียง 800 บาท

 • รับแปลภาษาอังกฤษ

  รับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย แปลงานบทคัดย่อ งานนักศึกษาราคาพิเศษ

 • รับแปลภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฯ

  วุ้นแปลภาษา รับแปลภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆอีก 6 ภาษา ได้แก่ รับแปลภาษาจีน ญี่ปุ่น ลาว เขมร เวียดนาม อิตาลี

 • รับแปลเอกสารโดยทีมนักแปลมากประสบกาณ์

  ทีมนักแปลเอกสารของเรา มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารมากว่า 15 ปี มีความรับผิดชอบงาน ตรงต่อเวลา

แปลบัตรประชาชน

บริการ แปลบัตรประชาชน พร้อมบริการยื่นรับรองกงสุล โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลบัตรประชาชน พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว

 บริการยื่นรับรองเอกสารที่กงสุล กระทรวงต่างประเทศ สถานทูต ในราคาพิเศษ

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลบัตรประชาชน มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลบัตรประชาชน ทันที สามารถส่งสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลบัตรประชาชน ID Card กับทางวุ้นแปลภาษา

 1. ถ่ายรูป หรือสแกนบัตรประชาชน รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ต้องการแปล  ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น พร้อมแจ้งรายละเอียดภาษาที่ต้องการแปล และวันเวลาที่ต้องการรับงาน
 2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาให้ทราบโดยเร็ว
 3. ชำระเงิน และรอรับเอกสาร

*** วิธีการสแกนหรือถ่ายรูปบัตรประชาชนเพื่อส่งแปล >>> กรณีถ่ายรูป ให้ถ่ายรูปด้านหน้าบัตร ให้เห็นเต็มบัตร และถ่ายรูปด้านหลังบัตร เป็น 2 ภาพ โดยให้เห็นตัวเลขตัวอักษรทั้งหมดชัดเจน

ตัวอย่างงาน แปลบัตรประชาชน ของวุ้นแปลภาษา 

 

แปลบัตรประชาชน (ไทย-ญี่ปุ่น)
ตัวอย่าง แปลบัตรประชาชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

 นอกจากงาน แปลบัตรประชาชน แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารราชการอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
แปลเอกสารทางกฏหมาย
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์