อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลทะเบียนสมรส-แปลใบสำคัญการสมรส

แปลทะเบียนสมรส-แปลใบสำคัญการสมรส

คร22 รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
รับแปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

บริการ แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท ฟรี!!

  การันตี จัดส่งงานแปลตรงเวลา

  จัดเรียงรูปแบบตรงตามต้นฉบับ

 งานแปลมีความถูกต้อง ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) จะดำเนินการแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารราชการ เพื่อยื่นรับรองกงสุลโดยเฉพาะ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว – เมื่อได้รับไฟล์งานจากลูกค้าแล้ว สามารถแจ้งเสนอราคาได้ภายใน 1 ชั่วโมง

 บริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กงสุล สะดวกสบาย ในราคาเพียง 800 บาท (พร้อมส่ง EMS)

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลทะเบียนครอบครัว หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ทันที สามารถส่งสำเนาทะเบียนสมรส หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id: woonpasa

โทร : 081-439-9277

 

          วุ้นแปลภาษา มีประสบการณ์ในการแปล ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) และ ทะเบียนครอบครัว  มาอย่างยาวนาน เรารับรองได้ว่า เอกสารที่แปลไป จะมีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด และสามารถนำไปรับรองการแปลจากกระทรวงต่างประเทศ หรือสถานทูต ได้อย่างแน่นอน 

และหากท่านต้องการยื่นรับรองเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศ  ทางวุ้นแปลภาษาเอง ก็มีบริการยื่นเรื่องรับรองที่กงสุล โดยคิดค่าบริการต่อ 1 ครั้ง ในราคาเพียง 600 บาทเท่านั้น (ส่ง EMS ฟรี) 

               ทะเบียนครอบครัว ตามกฏหมายแล้ว หมายถึง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว โดยมีกฏหมายรับรองสิทธิให้ อาจจะเป็นในฐานะสามีภรรยา เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรืออาจจะในฐานะบิดามารดากับบุตร เช่น ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ทะเบียนรับรองบุตร และ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

              ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
หมายถึง “กิจการที่เกี่ยวข้องกับฐานะหรือความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ได้ทำขึ้นในต่างประเทศภายใต้กฏหมายของประเทศที่ทำนั้น โดยคู่สัญญาที่ทำ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นคนไทย เมื่อนำเอกสารที่เป็นหลักฐานของกิจการนั้นๆ  มาบันทึกให้ปรากฏในประเทศไทย ก็จะได้มาซึ่งสิทธิตามกฏหมายไทย “

ซึ่งคำว่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ถ้าจะให้เข้าใจโดยง่าย  ก็คือ การนำ ทะเบียนครอบครัว (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ)  ที่จดไว้ในต่างประเทศ มาบันทึกลงใน ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ที่ประเทศไทย เพื่อให้เกิดสิทธิและประโยชน์ตามกฏหมายไทยด้วย

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการ บันทึกทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ก็ได้แก่

1. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จดบันทึก

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านผู้จดบันทึก

3. เอกสารหลักฐาน ในเรื่องที่ต้องการให้บันทึก โดยใช้ “ต้นฉบับพร้อมกับคำแปลเป็นภาษาไทย” โดยคำแปลภาษาไทยนั้น จะต้องรับรองการแปลจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทย หรือสถานทูตของประเทศที่ออกเอกสารให้

4. พยานบุคคล 2 คน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (อาจเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตก็ได้)

เรียบเรียงโดย วุ้นแปลภาษา.com

ตัวอย่างงานแปลเอกสาร ” ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) ” และ ” ทะเบียนครอบครัว ” โดยวุ้นแปลภาษา  และตัวอย่างคำร้องขอจดทะเบียนและบึนทึกทะเบียนครอบครัว จากสำนักเขตบางแค