อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / แปลทะเบียนรับรองบุตร-2

แปลทะเบียนรับรองบุตร-2

แปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)
♥♥ รับแปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) โดยวุ้นแปลภาษา.com ♥♥

บริการ แปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) โดยวุ้นแปลภาษา.com

→  แปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) พร้อมประทับตรารับรองจากบริษัท

  การันตี ส่งงานตรงเวลา

  รับประกันความถูกต้อง – เอกสารจะถูกแปลโดยนักแปลที่มีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารราชการเพื่อยื่นต่อกงสุล สถานทูต โดยเฉพาะ

  จัดเรียงรูปแบบสวยงามตรงตามต้นฉบับ

→  ติดต่อง่าย บริการรวดเร็วฉับไว

 บริการเดินเรื่องรับรองเอกสารที่กงสุล เพิ่มความสะดวกสบาย ในราคาเพียง 800 บาท (พร้อมส่ง EMS ฟรี)

     การจดทะเบียนรับรองบุตร

         กรณีที่มีบุตร โดยบิดาและมารดา(ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวไทย)ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้น  บุตรนั้นย่อมได้รับสัญชาติไทยแต่กำเนิดอยู่แล้ว (ตาม พรบ.สัญชาติ พศ.2535 “บุตรที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาผู้มีสัญชาติไทย ย่อมมีสัญชาติไทย”) แต่ว่าการที่บุตรจะได้สัญชาติของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้น จำเป็นต้องดำเนินการตามกฏหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิธี ได้แก่

1. มีการจดทะเบียนสมรสกันระหว่าง บิดาและมารดา

2. ร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา และนำคำพิพากษาของศาลนั้นไปจดทะเบียน

3. การจดทะเบียนรับรองบุตร

          การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น โดยหลักการแล้วสามารถยื่นที่เขตได้ (ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1548) แต่อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันในเรื่องของ อายุของบุตร ที่บางเขตก็บอกว่าต้อง 7 ปีขึ้นไปจึงจะจดทะเบียนรับรองบุตรได้  ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงมักจะขอจดทะเบียนรับรองบุตรที่สถานทูต ที่คู่สมรสฝ่ายต่างชาตินั้นมีสัญชาติอยู่

         โดยรวมแล้วเอกสารหลักๆที่ต้องใช้ในการ ขอจดทะเบียนรับรองบุตร ของแต่ละสถานทูตจะค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ได้แก่

ฝ่ายคู่สมรสชาวไทย

1. สูติบัตร 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบรับรองความเป็นโสด 

4. กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ต้องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุลพร้อมสำเนาด้วยครับ

5. กรณีหย่า ต้องมีใบหย่า หรือบางประเทศอาจจะใช้ ใบรับรองความเป็นโสดจากการหย่า อันนี้ต้องลองสอบถามดูก่อนด้วยนะครับ

เอกสารฝ่ายบุตร 

1. สูติบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ฝ่ายคู่สมรสชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทาง พาสปอร์ต

          หมายเหตุ**เอกสารที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น เป็นเพียงแค่เอกสารเท่าที่ผมทราบเท่านั้นเองนะครับ ทางที่ดีแล้ว ควรสอบถามทางสถานทูตก่อน ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และอันไหนต้องการประทับตรารับรองจากกระทรวงต่างประเทศบ้าง ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ให้เสร็จธุระภายในครั้งเดียว ไม่ต้องมาเที่ยวกระทรวงต่างประเทศและก็กงศุลกันบ่อยๆนะครับ  😀

 

ภาษาที่เปิดให้บริการ แปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) มี 9 ภาษา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่น                  ภาษาอังกฤษ                    ภาษาจีน

 ภาษาเยอรมัน             ภาษาเกาหลี                      ภาษาสเปน

ภาษาอิตาลี               ภาษาฝรั่งเศส                   ภาษากัมพูชา

ถ้าท่านต้องการใช้บริการ แปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) ทันที สามารถส่งสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เราประเมินราคา  ได้ที่

E-mail : woonpasa@gmail.com

Line Id : woonpasa

Tel : 081-439-9277 

ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการแปลทะเบียนรับรองบุตร กับทางวุ้นแปลภาษา

  1. ถ่ายรูป หรือสแกน ใบทะเบียนรับรองบุตร รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ต้องการแปล ส่งไฟล์มาทางไลน์หรืออีเมลข้างต้น  พร้อมทั้งแจ้งภาษาที่ต้องการแปล
  2. เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งราคาและระยะเวลาดำเนินการให้ทราบโดยเร็ว
  3. ชำระเงิน และรอรับเอกสาร

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะแจ้งเสนอราคาเฉพาะลูกค้าที่ได้ส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลมาแล้วเท่านั้น 

ตัวอย่างงานแปลทะเบียนรับรองบุตร ของวุ้นแปลภาษา 

 

แปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) หน้า
ตัวอย่างงานแปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) หน้า

 

แปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) หลัง
ตัวอย่างงานแปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) ด้านหลัง

 

 นอกจากงาน แปลทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) แล้ววุ้นแปลภาษายังมีบริการแปลเอกสารอื่นๆอีก ดังนี้

> แปลใบหย่า ใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลใบสูติบัตร (ทร.1) (ทร.19)
> แปลใบมรณบัตร (ทร.4) (ทร.20)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยน (ช.3)
> แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (ช.4)
> แปลบัตรประชาชน
> แปลคำขอมีบัตรประชาชน ต่ออายุบัตรประชาชน
> แปลทะเบียนบ้าน (ทร.14)
> แปลสำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) (ทร.14/1) (ทร.14/2)
> แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร
> แปลทะเบียนสมรส (คร.2)
> แปลใบสำคัญการสมรส (คร.3)
> แปลใบสำคัญการหย่า (คร.7)
> แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22)
> แปลทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม (คร.14)
> แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
> แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
> แปลหนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
> แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
> แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
> แปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
> แปลหนังสือรับรองบริษัท
> แปลหนังสือมอบอำนาจ
> แปลใบแจ้งความ
> แปลใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.43)
> แปลใบขับขี่
> แปลคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
> แปลทะเบียนรถ
> แปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต
> แปลใบประกาศนียบัตร
> แปลทรานสคริป แปลใบเกรด
> แปลสิทธิบัตร
> แปลทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนการค้า
> แปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท
> แปลหนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
> แปลใบรับรองการเสียภาษี
> แปลเอกสารวีซ่า
> แปลใบเสนอราคา
> แปลงบดุล
> แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
> แปลคู่มือ ต่างๆ
> แปลหนังสือรับรองการทำงาน
> แปลสัญญา
> แปลคำสั่งศาล
> แปลพินัยกรรม
> แปลวิทยานิพนธ์
> แปลบทคัดย่อ
> แปลข่าว เทคโนโลยี,การเกษตร,ทางการแพทย์