อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / รับแปลภาษาเวียดนาม
  • รับแปลภาษาเวียดนาม โดยวุ้นแปลภาษา

  • รับแปลภาษาเวียดนาม โดยเจ้าของภาษาโดยตรง

รับแปลภาษาเวียดนาม

บริการ รับแปลภาษาเวียดนาม โดย วุ้นแปลภาษา

>>>  รับประกันความถูกต้อง  นักแปลภาษาเวียดนามของเรา เป็นชาวเวียดนามโดยตรงและมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศไทย มีประสบการณ์ในการแปลเอกสารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบทความโฆษณาสินค้า บทความทางกฏหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

>>>  กรณีเป็นเอกสารราชการ วุ้นแปลภาษามีบริการประทับตรารับรองจากบริษัทให้ฟรี

>>>  การันตีการส่งงานตรงเวลา หากทางเราส่งงานช้ากว่าที่กำหนดไว้ ยินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30%

>>>  ตอบรับประเมินราคารวดเร็ว กรณีเป็นเอกสารแบบฟอร์มหน่วยงานราชการ แจ้งราคาภายใน 1 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการรับแปลภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ค่าบริการแปลภาษาเวียดนาม
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลภาษาเวียดนาม เป็นภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
แปลภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
แปลเอกสารภาษาเวียดนาม-อังกฤษ ส่งไฟล์เอกสารทางอีเมลเพื่อประเมินราคา
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าแปลภาษาเวียดนามข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com 

Line Id : woonpasa