อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / รับแปลภาษาลาว
  • บริการ รับแปลภาษาลาว โดยวุ้นแปลภาษา

รับแปลภาษาลาว

บริการ รับแปลภาษาลาว โดย วุ้นแปลภาษา

>>>  รับประกันความถูกต้อง  นักแปลภาษาลาวของเรา เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประเทศไทย ดังนั้นจึงสามารถสื่อสารระหว่าง 2 ภาษาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

>>>  กรณีเป็นเอกสารราชการ วุ้นแปลภาษามีบริการประทับตรารับรองให้ฟรี

>>>  การันตีการส่งงานตรงเวลา หากทางเราส่งงานช้ากว่าที่กำหนดไว้ ยินดีลดค่าแปลเอกสารให้ 30%

อัตราค่าบริการรับแปลภาษาลาวเบื้องต้น

ค่าบริการแปลภาษาลาว
 

บริการ ค่าบริการเริ่มต้น
แปลภาษาลาว เป็นภาษาไทย เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
แปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท
แปลภาษาลาวเป็นอังกฤษ (อังกฤษ>ลาว) ส่งไฟล์เอกสารมาเพื่อประเมินราคาทางอีเมล
ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท ฟรี
ค่าจัดส่ง ems 50 บาท
หมายเหตุ ราคาค่าแปลภาษาลาวข้างต้น เป็นเพียงราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับงานจริง เพื่อประเมินราคาที่ถูกต้องชัดเจนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆได้ที่

e-mail : woonpasa@gmail.com 

Line Id : woonpasa  

โทร : 081-439-9277 

กรุณาส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการแปล มาทางไลน์หรืออีเมลตามที่แจ้ง เพื่อขอทราบราคาค่าแปล กรณีที่ไม่มีไฟล์งานเอกสาร ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งราคาค่าแปลให้ได้