อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / AEC Did You Know / นายลี กวน ยู (สิงคโปร์)

นายลี กวน ยู (สิงคโปร์)

นายลี กวน ยู - สิงคโปร์

นายลี กวน ยู บุคคลสำคัญของประเทศสิงคโปร์

      นาย ลี กวน ยู เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ โดยดำรงตำแหน่งยาวนานถึง 31 ปี (ตั้งแต่ปีค.ศ. 1959-1990) และยังเป็นที่ปรึกษาอาวุโสจนถึงปี 2011 อีกด้วย

      ระหว่างที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น นายลี กวน ยู ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมาก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และปฏิรูปการปกครอง และเน้นในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเนื่องจากว่าประเทศสิงคโปร์นั้น มีผู้คนจากหลายเชื้อชาติ หลายภาษา หลายวัฒนธรรมมารวมกัน ดังนั้นการกำหนดความระเบียบเรียบร้อย จึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง และยังถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่ประเทศอีกด้วย จนปัจจุบันนี้ รากฐานที่นายลี กวน ยู ได้วางไว้ ทำให้ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและพัฒนาเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย

 

Check Also

ซูการ์โน-200x125

ดร.ซูการ์โน

บุคคลสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย – ซูการ์โน           ดร. ซูการ์โน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซีย โดยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปี ค.ศ. 1945 – …