อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 December 2017
Home / AEC Did You Know / ดร.ซูการ์โน

ดร.ซูการ์โน

ซูการ์โน

บุคคลสำคัญของประเทศอินโดนีเซีย – ซูการ์โน

          ดร. ซูการ์โน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศอินโดนีเซีย โดยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงปี ค.ศ. 1945 – 1967  ซูการ์โนถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนสำคัญในการประกาศเอกราชของอินโดนีเซียกับประเทศเนเธอร์แลนด์

โดยมีสุนทรพจน์สำคัญคือ

         “ในประเทศอินโดนีเซีย เสรีการต่อสู้จะยังคงจะดำเนินต่อไป แต่จะแตกต่างออกไปไปในฐานะที่เราเป็นประชาชนที่ร่วมกันต่อสู้ เพื่อให้บรรลุหลักการใน ปัญจสีลา”

 *ปัญจสีลา เป็นหลักการเพื่อลดความแตกต่างทางความคิดต่อการเมืองของประชาชน เป็นอุดมการณ์เพื่อรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียว ที่ถือเป็นหลักการสำคัญมากในสมัยของซูการ์โน

Check Also

สัตว์ประจำชาติอินโดนีเซีย-272x125

สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย

สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย      สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย คือ มังกรโคโมโด หรือชาวอินโดนีเซียจะเรียกว่า โอรา (Ora)      มังกรโคโมโด เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยตัวโตเต็มวัยจะมีความยาวเฉลี่ยถึง 2-3 …